یک تریدر

چیلیز

۲ سال قبل chiliz چیلیز
بازه زمانی:
  • ۲ سال قبل
    قیمت روزانه چیلیز هنوز به این میزان پایین نیامده است و این کم و بیش از حد در RSI
      بنابراین چیلیز  تصمیم بگیرد می تواند خیلی سریع حرکت کند