Hussain

⚠️ Near می‌ریزه⚠️

۲ سال قبل near-protocol نیر پروتکل
بازه زمانی:
  • ۲ سال قبل
    طبق چارت Near ، خط روند صعودی شکسته و پولبک زده و ناحیه حمایتی بعدی محدوده ٣.١٩٢ الی 2.544 است و انتظار تا می‌رود تا این محدوده حمایتی Near بریزه موج C رو تکمیل کنه
    (این تحلیل ، نظر شخصی بوده و توصیه‌ای برای خرید یا فروش ارز مدنظر نیست)