تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Zedxion از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۵۸,۶۱۳.۷۶ ت
Jul 25, 2024
$0.998012
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۵۸,۰۲۲.۰۹ ت
Jul 23, 2024
$0.999605
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۲۶۳.۵۰ ت
Jul 21, 2024
$0.998309
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۷۶۳.۳۶ ت
Jul 19, 2024
$0.998459
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۹۳۲.۴۹ ت
Jul 17, 2024
$0.998354
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۳۷۳.۷۵ ت
Jul 15, 2024
$0.998371
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۳۷۷.۹۲ ت
Jul 13, 2024
$0.998510
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۵۷۳.۵۶ ت
Jul 11, 2024
$0.997404
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۴۴۳.۷۰ ت
Jul 09, 2024
$0.997804
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۴۵۴.۳۱ ت
Jul 07, 2024
$0.998188
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۷۲۵.۹۳ ت
Jul 05, 2024
$0.997300
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۴۵۳.۴۴ ت
Jul 03, 2024
$0.996747
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۷۸۲.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$0.996726
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۰۲۵.۷۶ ت
Jun 29, 2024
$0.996168
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۷۵۸.۶۳ ت
Jun 27, 2024
$0.997351
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۱۰۱.۰۳ ت
Jun 25, 2024
$0.997396
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۰۹۳.۲۱ ت
Jun 23, 2024
$0.997614
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۳۶۶.۲۵ ت
Jun 21, 2024
$0.998826
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۹,۰۶۰.۵۹ ت
Jun 19, 2024
$0.998328
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۵۶۹.۴۱ ت
Jun 17, 2024
$0.998004
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۹,۰۷۳.۱۳ ت
Jun 15, 2024
$0.998236
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۸۷۴.۶۰ ت
Jun 13, 2024
$0.998306
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۹,۱۸۴.۵۴ ت
Jun 11, 2024
$0.997607
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۹,۰۱۸.۴۶ ت
Jun 09, 2024
$0.998764
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۵۹۱.۸۴ ت
Jun 07, 2024
$0.997630
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۲۴۷.۴۷ ت
Jun 05, 2024
$0.997841
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۹,۰۵۸.۲۲ ت
Jun 03, 2024
$0.998423
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۷۲۰.۵۲ ت
Jun 01, 2024
$0.997139
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۳۱۸.۱۸ ت
May 30, 2024
$0.996168
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۷,۵۴۹.۴۲ ت
May 28, 2024
$0.996941
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۷,۰۸۷.۴۲ ت
May 26, 2024
$0.997517
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۰۲۳.۶۲ ت
May 24, 2024
$0.996669
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۶,۹۵۱.۳۷ ت
May 22, 2024
$0.998455
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹,۲۳۶.۰۹ ت
May 20, 2024
$0.997307
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸,۰۷۴.۴۸ ت
May 18, 2024
$0.997654
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸,۶۸۶.۶۰ ت
May 16, 2024
$0.998963
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹,۰۸۲.۵۵ ت
May 14, 2024
$0.997502
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰,۶۷۸.۷۰ ت
May 12, 2024
$0.997709
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۰۴۹.۵۸ ت
May 10, 2024
$0.997607
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۴۸۲.۹۰ ت
May 08, 2024
$0.999502
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰,۸۰۲.۱۶ ت
May 06, 2024
$1.00
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۵۹۸.۸۵ ت
May 04, 2024
$0.998320
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۶۹۸.۷۱ ت
May 02, 2024
$0.998619
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۴۱۰.۴۹ ت
Apr 30, 2024
$0.997749
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۳۲۷.۳۷ ت
Apr 28, 2024
$0.996836
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳,۵۷۶.۸۸ ت
Apr 26, 2024
$0.997800
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴,۷۳۴.۵۵ ت
Apr 24, 2024
$0.997612
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵,۱۶۴.۸۶ ت
Apr 22, 2024
$0.998320
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶,۴۱۴.۲۹ ت
Apr 20, 2024
$0.998395
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۶,۹۳۳.۵۱ ت
Apr 18, 2024
$0.997793

افزودن تراکنش

Zedxion

USDZ

  • USDZ
  • IRT
  • USD