تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت XCarnival از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷۸.۹۳ ت
Jul 22, 2024
$0.001373
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۷۵ ت
Jul 19, 2024
$0.001430
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۴۳ ت
Jul 16, 2024
$0.001370
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۳۹ ت
Jul 13, 2024
$0.001340
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۸۴ ت
Jul 10, 2024
$0.001371
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۰۴ ت
Jul 07, 2024
$0.001337
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۸.۷۰ ت
Jul 04, 2024
$0.001598
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۰.۱۲ ت
Jul 01, 2024
$0.001615
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲.۵۱ ت
Jun 28, 2024
$0.001664
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۳۶ ت
Jun 25, 2024
$0.001621
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳.۲۸ ت
Jun 22, 2024
$0.001740
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۷.۲۴ ت
Jun 19, 2024
$0.001810
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۹.۶۶ ت
Jun 16, 2024
$0.001870
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۰.۰۴ ت
Jun 13, 2024
$0.001866
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۸.۰۷ ت
Jun 10, 2024
$0.001999
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۶.۸۰ ت
Jun 07, 2024
$0.002158
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۵.۴۹ ت
Jun 04, 2024
$0.002126
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۲.۸۳ ت
Jun 01, 2024
$0.002255
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۵.۰۳ ت
May 29, 2024
$0.002312
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۱.۵۱ ت
May 26, 2024
$0.002297
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۲.۰۵ ت
May 23, 2024
$0.002645
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۷.۳۹ ت
May 20, 2024
$0.002313
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۰.۱۴ ت
May 17, 2024
$0.002394
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۵.۲۸ ت
May 14, 2024
$0.002452
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۱.۴۹ ت
May 11, 2024
$0.002472
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۱.۵۰ ت
May 08, 2024
$0.002625
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۵.۹۰ ت
May 05, 2024
$0.002878
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۸.۷۶ ت
May 02, 2024
$0.002731
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۲.۱۶ ت
Apr 29, 2024
$0.002828
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۵.۳۵ ت
Apr 26, 2024
$0.003222
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۵.۴۲ ت
Apr 23, 2024
$0.002837
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۱.۱۴ ت
Apr 20, 2024
$0.002572
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۸.۹۱ ت
Apr 17, 2024
$0.002537
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۶.۶۶ ت
Apr 14, 2024
$0.002540
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۱.۷۸ ت
Apr 11, 2024
$0.003874
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۷.۱۰ ت
Apr 08, 2024
$0.003554
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۶.۵۰ ت
Apr 05, 2024
$0.003955
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۱.۶۱ ت
Apr 02, 2024
$0.004148
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۷.۰۴ ت
Mar 30, 2024
$0.004950
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۷.۰۷ ت
Mar 27, 2024
$0.004988
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶۱۳.۴۴ ت
Mar 24, 2024
$0.009892
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۲.۹۱ ت
Mar 21, 2024
$0.002983
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۱.۴۴ ت
Mar 18, 2024
$0.003339
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۹۲.۹۶ ت
Mar 15, 2024
$0.003212
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۰.۵۱ ت
Mar 12, 2024
$0.002523
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۶.۲۵ ت
Mar 09, 2024
$0.002614
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۰.۶۹ ت
Mar 06, 2024
$0.002191
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۹.۶۷ ت
Mar 03, 2024
$0.002524
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۶.۳۱ ت
Feb 29, 2024
$0.002162
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۸.۲۴ ت
Feb 26, 2024
$0.002061

افزودن تراکنش

XCarnival

XCV

  • XCV
  • IRT
  • USD