تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Wrapped OKT از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۱۸,۵۰۲.۷۹ ت
Jul 19, 2024
$8.96
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۱۹,۸۵۴.۲۹ ت
Jul 16, 2024
$8.96
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۱۵,۲۷۴.۸۴ ت
Jul 13, 2024
$8.81
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۱۱,۷۱۴.۶۱ ت
Jul 10, 2024
$8.67
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۳۷,۱۵۰.۲۹ ت
Jul 07, 2024
$8.86
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۷۳,۰۵۹.۱۳ ت
Jul 04, 2024
$10.90
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۶۹,۹۹۰.۵۳ ت
Jul 01, 2024
$10.80
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۷۱,۱۸۶.۵۵ ت
Jun 28, 2024
$10.90
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۷۳,۹۹۹.۰۳ ت
Jun 25, 2024
$11.00
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۳۲,۴۶۲.۳۲ ت
Jun 22, 2024
$10.65
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۵۴,۲۵۹.۳۷ ت
Jun 19, 2024
$11.04
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۶۲,۸۲۰.۱۰ ت
Jun 16, 2024
$11.30
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۵۶,۴۵۲.۰۴ ت
Jun 13, 2024
$11.13
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۲۳,۶۱۳.۶۷ ت
Jun 10, 2024
$12.25
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۱۱,۲۱۴.۶۶ ت
Jun 07, 2024
$12.10
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۷۲۹,۰۱۹.۰۵ ت
Jun 04, 2024
$12.35
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۶۰,۷۸۰.۲۹ ت
Jun 01, 2024
$12.91
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۴۷,۳۷۵.۴۷ ت
May 29, 2024
$12.80
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۰۶,۰۷۳.۳۳ ت
May 26, 2024
$12.33
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۴۰,۲۸۵.۴۶ ت
May 23, 2024
$12.88
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷۶,۱۳۱.۹۱ ت
May 20, 2024
$13.06
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۶,۲۹۵.۰۰ ت
May 17, 2024
$12.75
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۶,۹۳۲.۹۶ ت
May 14, 2024
$12.61
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹۱,۶۰۷.۸۵ ت
May 11, 2024
$12.91
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰۳,۳۱۸.۰۱ ت
May 08, 2024
$13.05
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷۹,۲۴۶.۲۷ ت
May 05, 2024
$12.75
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰۴,۵۰۲.۵۷ ت
May 02, 2024
$13.02
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸۳,۲۴۳.۱۰ ت
Apr 29, 2024
$12.86
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰۰,۸۳۹.۱۲ ت
Apr 26, 2024
$12.56
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶۰,۸۲۱.۶۲ ت
Apr 23, 2024
$13.17
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷۸,۳۷۸.۲۵ ت
Apr 20, 2024
$13.20
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۸۸۳,۸۲۲.۵۱ ت
Apr 17, 2024
$13.27
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۵۴,۹۷۰.۰۱ ت
Apr 14, 2024
$13.73
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۸۵,۱۶۵.۰۹ ت
Apr 11, 2024
$16.69
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۶۱,۳۷۶.۱۴ ت
Apr 08, 2024
$16.61
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۷۲,۸۹۳.۹۲ ت
Apr 05, 2024
$16.54
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۸۷,۰۶۷.۴۷ ت
Apr 02, 2024
$17.23
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۴۷,۰۳۵.۱۹ ت
Mar 30, 2024
$16.88
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۳۵,۹۳۸.۸۲ ت
Mar 27, 2024
$16.83
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۱۸,۶۷۹.۲۰ ت
Mar 24, 2024
$16.42
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۶۹,۸۹۵.۷۱ ت
Mar 21, 2024
$17.45
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۴۰,۴۷۵.۷۰ ت
Mar 18, 2024
$17.24
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۴۲,۲۸۵.۷۴ ت
Mar 15, 2024
$17.35
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۶۵,۶۳۱.۷۲ ت
Mar 12, 2024
$17.86
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۱۴,۷۷۸.۶۶ ت
Mar 09, 2024
$16.97
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۴۱,۵۳۰.۸۶ ت
Mar 06, 2024
$17.46
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۴۷,۶۵۴.۷۰ ت
Mar 03, 2024
$17.67
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۹۰,۷۷۴.۸۴ ت
Feb 29, 2024
$18.67
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۶۳,۷۵۹.۶۴ ت
Feb 26, 2024
$18.54
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۶۹,۶۱۵.۹۶ ت
Feb 23, 2024
$18.64