تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Tonken 314 DAO از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۳,۳۵۹,۱۸۳.۲۱ ت
Jul 25, 2024
$57.19
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۳,۳۵۳,۳۹۸.۲۴ ت
Jul 24, 2024
$57.43
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۳,۴۳۱,۶۵۴.۱۶ ت
Jul 24, 2024
$59.01
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۳,۳۲۵,۸۸۵.۴۴ ت
Jul 24, 2024
$56.91
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۳,۸۸۸,۱۸۷.۴۳ ت
Jul 24, 2024
$66.71
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳,۹۰۴,۰۵۵.۱۰ ت
Jul 23, 2024
$66.80
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳,۹۴۶,۳۵۹.۰۹ ت
Jul 23, 2024
$67.55
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴,۱۴۱,۹۱۱.۳۲ ت
Jul 23, 2024
$71.23
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۵,۴۱۷,۰۹۶.۵۰ ت
Jul 23, 2024
$93.32
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۲۱۲,۲۷۱.۵۳ ت
Jul 22, 2024
$55.59
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۲۶۲,۱۹۲.۸۴ ت
Jul 22, 2024
$56.28
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۳۲۲,۸۷۵.۲۴ ت
Jul 22, 2024
$57.31
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۳۱۷,۸۴۳.۹۱ ت
Jul 22, 2024
$57.74
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۴۶,۸۱۱.۷۳ ت
Jul 21, 2024
$58.10
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۷۰,۶۵۴.۶۷ ت
Jul 21, 2024
$51.64
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۰۳,۸۵۵.۴۸ ت
Jul 21, 2024
$50.61
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۹۲,۲۳۳.۹۴ ت
Jul 21, 2024
$50.42
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۶۱,۰۵۵.۸۰ ت
Jul 20, 2024
$53.29
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۸۲,۳۴۳.۶۲ ت
Jul 20, 2024
$53.72
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۷۵,۳۳۳.۵۵ ت
Jul 20, 2024
$53.78
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۶۵,۶۷۹.۵۱ ت
Jul 20, 2024
$60.61
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۶۲,۷۷۵.۱۷ ت
Jul 19, 2024
$60.19
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۲۸,۴۱۱.۳۹ ت
Jul 19, 2024
$60.96
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۶۷,۱۹۳.۹۱ ت
Jul 19, 2024
$61.66
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۲۲,۹۷۵.۱۸ ت
Jul 19, 2024
$60.89
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۰۰,۳۷۱.۳۳ ت
Jul 18, 2024
$60.57
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۵۲,۴۳۰.۶۹ ت
Jul 18, 2024
$59.73
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۱۱,۴۶۵.۴۴ ت
Jul 18, 2024
$57.18
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۰۷,۱۲۲.۲۴ ت
Jul 18, 2024
$58.87
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۲۶,۲۲۰.۷۳ ت
Jul 17, 2024
$64.38
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۶۴,۷۰۶.۷۵ ت
Jul 17, 2024
$71.99
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۸۳,۵۶۷.۱۶ ت
Jul 17, 2024
$73.94
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۳۷,۲۴۰.۱۲ ت
Jul 17, 2024
$74.74
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۱۳,۹۵۳.۶۸ ت
Jul 16, 2024
$74.37
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۵۷,۱۷۹.۷۹ ت
Jul 16, 2024
$73.37
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۵۴,۶۰۴.۱۷ ت
Jul 16, 2024
$78.80
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۵۲,۱۰۶.۸۸ ت
Jul 16, 2024
$80.26
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۱۹,۳۳۸.۷۳ ت
Jul 15, 2024
$79.45
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۳۸,۷۸۵.۶۴ ت
Jul 15, 2024
$77.84
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۹۹,۳۲۷.۹۹ ت
Jul 15, 2024
$84.15
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۸۵,۹۳۰.۳۷ ت
Jul 15, 2024
$86.98
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۱۵,۱۳۰.۳۴ ت
Jul 14, 2024
$85.40
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۹۴,۲۱۶.۹۰ ت
Jul 14, 2024
$87.23
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۲۱,۲۳۱.۰۹ ت
Jul 14, 2024
$86.58
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۵۳,۹۶۱.۸۱ ت
Jul 14, 2024
$90.42
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۳۲,۶۰۳.۵۶ ت
Jul 13, 2024
$91.65
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۳۳,۹۸۶.۵۴ ت
Jul 13, 2024
$91.81
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۱۲,۶۶۸.۱۸ ت
Jul 13, 2024
$92.94
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۳۶,۵۰۴.۸۲ ت
Jul 13, 2024
$91.27
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۷۵,۲۷۵.۳۸ ت
Jul 12, 2024
$91.88

افزودن تراکنش

Tonken 314 DAO

314DAO

  • 314DAO
  • IRT
  • USD