تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Student Coin از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶۲.۸۸ ت
Jul 07, 2024
$0.005991
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۶۹.۴۱ ت
Jul 03, 2024
$0.005991
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۶۶.۸۷ ت
Jun 29, 2024
$0.005988
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷۰.۱۲ ت
Jun 25, 2024
$0.006041
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵۸.۶۵ ت
Jun 21, 2024
$0.006034
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۱.۸۷ ت
Jun 17, 2024
$0.005995
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۳.۷۶ ت
Jun 13, 2024
$0.005998
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۴.۴۹ ت
Jun 09, 2024
$0.005999
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۰.۵۷ ت
Jun 05, 2024
$0.006005
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۲.۲۳ ت
Jun 01, 2024
$0.005981
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۶.۱۲ ت
May 28, 2024
$0.005996
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۹.۱۵ ت
May 24, 2024
$0.005997
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۶.۳۳ ت
May 20, 2024
$0.005999
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۵.۴۸ ت
May 16, 2024
$0.006051
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۰.۹۶ ت
May 12, 2024
$0.005113
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۹.۲۰ ت
May 08, 2024
$0.006002
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۰.۴۹ ت
May 04, 2024
$0.006004
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۹.۱۸ ت
Apr 30, 2024
$0.005998
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۱.۹۱ ت
Apr 26, 2024
$0.005994
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۳.۱۰ ت
Apr 22, 2024
$0.006022
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۱.۹۵ ت
Apr 18, 2024
$0.005992
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۷.۲۸ ت
Apr 14, 2024
$0.006000
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۸۹.۱۳ ت
Apr 10, 2024
$0.005992
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۰.۱۱ ت
Apr 06, 2024
$0.003083
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۳.۹۳ ت
Apr 02, 2024
$0.003551
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۹.۹۵ ت
Mar 29, 2024
$0.003559
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۳.۶۳ ت
Mar 25, 2024
$0.003622
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۹.۲۳ ت
Mar 21, 2024
$0.003739
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۹۸.۱۷ ت
Mar 17, 2024
$0.003314
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۹.۷۱ ت
Mar 13, 2024
$0.003680
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۰.۷۸ ت
Mar 09, 2024
$0.003526
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۱.۶۲ ت
Mar 05, 2024
$0.003508
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۱.۶۲ ت
Mar 01, 2024
$0.003574
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۴.۷۵ ت
Feb 26, 2024
$0.003919
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۸.۰۲ ت
Feb 22, 2024
$0.003124
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۹.۵۳ ت
Feb 18, 2024
$0.003206
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۰.۰۲ ت
Feb 14, 2024
$0.003264
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۹.۵۲ ت
Feb 10, 2024
$0.003454
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۹.۶۰ ت
Feb 06, 2024
$0.003064
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۷.۲۲ ت
Feb 02, 2024
$0.002871
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۲.۲۴ ت
Jan 29, 2024
$0.002675
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۲.۱۳ ت
Jan 25, 2024
$0.002920
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۸.۲۴ ت
Jan 21, 2024
$0.003126
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۵۶.۲۶ ت
Jan 17, 2024
$0.002926
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۵۲.۳۹ ت
Jan 13, 2024
$0.002904
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۵۰.۵۷ ت
Jan 09, 2024
$0.002926
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۴۸.۴۰ ت
Jan 05, 2024
$0.002878
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱۴۷.۳۷ ت
Jan 01, 2024
$0.002878
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱۲۳.۹۸ ت
Dec 28, 2023
$0.002450
۰۳ دی ۱۴۰۲
۱۲۹.۸۳ ت
Dec 24, 2023
$0.002588