تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت نتورک از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۹۰.۹۴ ت
Jul 13, 2024
$0.076814
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۷۱.۶۵ ت
Jul 10, 2024
$0.082620
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۵۹.۹۱ ت
Jul 07, 2024
$0.083546
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۰۷.۹۸ ت
Jul 04, 2024
$0.085964
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۶۳.۸۶ ت
Jul 01, 2024
$0.105893
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۴۶.۷۰ ت
Jun 28, 2024
$0.111199
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۳۳.۸۹ ت
Jun 25, 2024
$0.114811
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۳۳.۱۷ ت
Jun 22, 2024
$0.123562
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸,۰۳۹.۷۱ ت
Jun 19, 2024
$0.135755
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸,۱۴۴.۳۷ ت
Jun 16, 2024
$0.138896
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷,۲۷۱.۹۹ ت
Jun 13, 2024
$0.123307
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷,۸۴۰.۳۵ ت
Jun 10, 2024
$0.132768
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۸,۰۰۹.۵۳ ت
Jun 07, 2024
$0.136376
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۹,۰۵۲.۳۸ ت
Jun 04, 2024
$0.153402
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹,۰۷۹.۷۸ ت
Jun 01, 2024
$0.154184
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۹,۹۲۲.۶۹ ت
May 29, 2024
$0.169949
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۰۴۰.۸۴ ت
May 26, 2024
$0.192922
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۲۲۴.۲۴ ت
May 23, 2024
$0.177918
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۲۶۲.۳۹ ت
May 20, 2024
$0.172779
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۱۲۷.۰۸ ت
May 17, 2024
$0.155943
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۹۲۲.۹۰ ت
May 14, 2024
$0.150647
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۸۰۱.۴۶ ت
May 11, 2024
$0.159952
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۳۷۷.۰۳ ت
May 08, 2024
$0.168695
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۷۶۲.۰۲ ت
May 05, 2024
$0.176134
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۱۳۹.۹۶ ت
May 02, 2024
$0.180305
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۶۰۹.۳۹ ت
Apr 29, 2024
$0.190741
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۸۷۳.۶۸ ت
Apr 26, 2024
$0.107878
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۴۰۳.۲۸ ت
Apr 23, 2024
$0.128568
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۸۶۰.۲۷ ت
Apr 20, 2024
$0.133195
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۸,۹۷۳.۶۹ ت
Apr 17, 2024
$0.134819
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹,۴۵۷.۴۹ ت
Apr 14, 2024
$0.135993
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۸۴۹.۱۸ ت
Apr 11, 2024
$0.182319
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۶۵۲.۰۸ ت
Apr 08, 2024
$0.198033
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۱۰۳.۷۴ ت
Apr 05, 2024
$0.186659
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۱۸۸.۰۸ ت
Apr 02, 2024
$0.209142
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۹,۸۴۸.۹۵ ت
Mar 30, 2024
$0.158801
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۴۵۱.۸۵ ت
Mar 27, 2024
$0.169803
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۳۰۵.۴۴ ت
Mar 24, 2024
$0.198430
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۵۲۹.۴۳ ت
Mar 21, 2024
$0.204392
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۲۹۵.۰۲ ت
Mar 18, 2024
$0.220371
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۱۶۴.۶۳ ت
Mar 15, 2024
$0.285758
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۳۹۹.۱۲ ت
Mar 12, 2024
$0.274977
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۷۱۶.۷۰ ت
Mar 09, 2024
$0.196038
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۸,۱۸۲.۳۹ ت
Mar 06, 2024
$0.137198
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۷,۹۹۹.۴۲ ت
Mar 03, 2024
$0.134945
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸,۰۶۱.۱۶ ت
Feb 29, 2024
$0.137991
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸,۸۱۳.۱۴ ت
Feb 26, 2024
$0.153679
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷,۹۵۱.۶۷ ت
Feb 23, 2024
$0.138628
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۸,۲۹۱.۴۷ ت
Feb 20, 2024
$0.147211
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۹,۵۲۳.۶۳ ت
Feb 17, 2024
$0.170897