تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت LinkEye از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۰۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000838
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۵۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000718
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۶۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000719
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000718
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۲.۶۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000719
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۴۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000532
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۲۹ ت
Jun 07, 2024
$0.000532
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۳۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000532
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۵.۰۹ ت
May 26, 2024
$0.000613
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۸.۲۶ ت
May 20, 2024
$0.001991
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۱.۴۴ ت
May 14, 2024
$0.001881
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۴.۹۹ ت
May 08, 2024
$0.001869
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۷.۸۴ ت
May 02, 2024
$0.001745
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۳.۳۲ ت
Apr 26, 2024
$0.001935
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۲.۶۸ ت
Apr 20, 2024
$0.001844
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۹.۳۷ ت
Apr 14, 2024
$0.001428
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۲.۹۰ ت
Apr 08, 2024
$0.002080
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۱.۸۳ ت
Apr 02, 2024
$0.002090
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۸.۰۶ ت
Mar 27, 2024
$0.001755
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۴.۰۱ ت
Mar 21, 2024
$0.001696
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۵.۶۲ ت
Mar 15, 2024
$0.002257
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۸.۳۱ ت
Mar 09, 2024
$0.002146
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۱.۳۴ ت
Mar 03, 2024
$0.001878
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۹.۱۱ ت
Feb 26, 2024
$0.001553
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۹۱.۳۵ ت
Feb 20, 2024
$0.001621
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۸۲.۱۶ ت
Feb 14, 2024
$0.001489
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۷۳.۶۷ ت
Feb 08, 2024
$0.001328
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۷۵.۱۵ ت
Feb 02, 2024
$0.001290
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۶۹.۴۳ ت
Jan 27, 2024
$0.001253
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۷.۳۶ ت
Jan 21, 2024
$0.001251
۲۵ دی ۱۴۰۲
۶۶.۹۰ ت
Jan 15, 2024
$0.001254
۱۹ دی ۱۴۰۲
۷۱.۷۳ ت
Jan 09, 2024
$0.001394
۱۳ دی ۱۴۰۲
۶۹.۰۴ ت
Jan 03, 2024
$0.001350
۰۷ دی ۱۴۰۲
۶۵.۹۸ ت
Dec 28, 2023
$0.001304
۰۱ دی ۱۴۰۲
۶۵.۷۶ ت
Dec 22, 2023
$0.001314
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۶۳.۹۲ ت
Dec 16, 2023
$0.001258
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۷۱.۳۵ ت
Dec 10, 2023
$0.001412
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۶۰.۴۷ ت
Dec 04, 2023
$0.001196
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۵۶.۷۱ ت
Nov 28, 2023
$0.001116
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۵۵.۸۱ ت
Nov 22, 2023
$0.001092
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۵۸.۰۱ ت
Nov 16, 2023
$0.001133
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۵۶.۵۵ ت
Nov 10, 2023
$0.001096
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۵۴.۲۴ ت
Nov 04, 2023
$0.001045
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۵۳.۳۰ ت
Oct 29, 2023
$0.001020
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۴۶.۶۹ ت
Oct 23, 2023
$0.000921
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۵۳.۱۳ ت
Oct 17, 2023
$0.001047
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۴۹.۲۳ ت
Oct 11, 2023
$0.000930
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۴۶.۶۸ ت
Oct 05, 2023
$0.000928
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۵۰.۲۶ ت
Sep 29, 2023
$0.001014
۰۱ مهر ۱۴۰۲
۴۳.۶۲ ت
Sep 23, 2023
$0.000870