تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت JUNGLEDOGE از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000047
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000057
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000059
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000059
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000060
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000058
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000056
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000052
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000052
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000052
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000052
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000051
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000052
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000052
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000051
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000052
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000051
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000052
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000052
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000052
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000053
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000053
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000055
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000058
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000063
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000066
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000066
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000065
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000063
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000060
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000058
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000058
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000059
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000059
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000057
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000054
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000056
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000061
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000060
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000061
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000064
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000065
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000066
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000068
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000070
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۸ ت
Jul 02, 2024
$0.000069
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000069
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000073
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000074
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000073