تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ChilliSwap از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۱,۲۷۴.۳۱ ت
Jul 25, 2024
$0.021697
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۳۵۶.۳۵ ت
Jul 22, 2024
$0.023604
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۹.۴۷ ت
Jul 19, 2024
$0.021597
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۰۴.۵۷ ت
Jul 16, 2024
$0.022509
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۰۴.۰۵ ت
Jul 13, 2024
$0.022304
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۰۹.۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.022200
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۳۸.۵۸ ت
Jul 07, 2024
$0.022101
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۶۳.۰۹ ت
Jul 04, 2024
$0.022075
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۹.۷۲ ت
Jul 01, 2024
$0.023065
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۶.۴۴ ت
Jun 28, 2024
$0.023167
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۴۷.۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.021987
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۵۲.۴۰ ت
Jun 22, 2024
$0.022787
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۳۸.۲۵ ت
Jun 19, 2024
$0.024285
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۵۹.۱۸ ت
Jun 16, 2024
$0.024885
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۴۴.۲۷ ت
Jun 13, 2024
$0.022794
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۶۳.۹۹ ت
Jun 10, 2024
$0.023097
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۳۲.۳۲ ت
Jun 07, 2024
$0.026088
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۹۲.۹۸ ت
Jun 04, 2024
$0.026994
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۵۳.۲۳ ت
Jun 01, 2024
$0.026375
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۲۷.۳۷ ت
May 29, 2024
$0.027872
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۴۲.۲۷ ت
May 26, 2024
$0.028696
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۷۹.۵۹ ت
May 23, 2024
$0.027487
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۲۰.۲۵ ت
May 20, 2024
$0.025595
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۷۵.۰۵ ت
May 17, 2024
$0.025202
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۹۰.۲۹ ت
May 14, 2024
$0.020096
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۳۱.۴۳ ت
May 11, 2024
$0.020095
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۳۷.۰۵ ت
May 08, 2024
$0.020110
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۷۴.۹۸ ت
May 05, 2024
$0.022503
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۸۸.۲۴ ت
May 02, 2024
$0.022469
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۴۸.۳۵ ت
Apr 29, 2024
$0.023796
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۱۶.۳۲ ت
Apr 26, 2024
$0.023797
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۴۱.۳۳ ت
Apr 23, 2024
$0.025111
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۷۰.۴۷ ت
Apr 20, 2024
$0.025111
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۷۱.۶۵ ت
Apr 17, 2024
$0.025114
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۴۷.۹۵ ت
Apr 14, 2024
$0.025134
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۲۰.۹۶ ت
Apr 11, 2024
$0.023402
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۲۶.۹۰ ت
Apr 08, 2024
$0.023899
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۸۲.۵۹ ت
Apr 05, 2024
$0.024406
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۶۴.۵۸ ت
Apr 02, 2024
$0.024811
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۶۹.۸۷ ت
Mar 30, 2024
$0.025312
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۵۷.۱۳ ت
Mar 27, 2024
$0.025297
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۷۴.۱۹ ت
Mar 24, 2024
$0.028609
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۲۷.۴۵ ت
Mar 21, 2024
$0.029811
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۷۲.۵۳ ت
Mar 18, 2024
$0.029380
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۷۹.۶۰ ت
Mar 15, 2024
$0.031291
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۶۶.۶۹ ت
Mar 12, 2024
$0.038007
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۲۰.۴۱ ت
Mar 09, 2024
$0.035477
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۴۰.۶۲ ت
Mar 06, 2024
$0.039246
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۰۰.۸۷ ت
Mar 03, 2024
$0.037127
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۲۸.۵۴ ت
Feb 29, 2024
$0.036436

افزودن تراکنش

ChilliSwap

CHLI

  • CHLI
  • IRT
  • USD