تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Bubble از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۰۳.۳۸ ت
Jul 23, 2024
$0.003481
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۹۷.۰۴ ت
Jul 23, 2024
$0.003389
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۰۸.۹۴ ت
Jul 23, 2024
$0.003599
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۱۲.۰۹ ت
Jul 22, 2024
$0.003670
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۴۱.۸۳ ت
Jul 22, 2024
$0.004172
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۴۷.۶۱ ت
Jul 22, 2024
$0.004271
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۴۵.۲۸ ت
Jul 22, 2024
$0.004268
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴۵.۵۷ ت
Jul 21, 2024
$0.004263
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴۲.۴۶ ت
Jul 21, 2024
$0.004215
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴۵.۳۹ ت
Jul 21, 2024
$0.004277
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳۸.۵۴ ت
Jul 21, 2024
$0.004158
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴۲.۹۸ ت
Jul 20, 2024
$0.004230
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴۵.۱۹ ت
Jul 20, 2024
$0.004273
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴۸.۱۰ ت
Jul 20, 2024
$0.004339
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴۸.۹۶ ت
Jul 20, 2024
$0.004354
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴۶.۶۲ ت
Jul 19, 2024
$0.004286
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۰۲ ت
Jul 19, 2024
$0.004025
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴۶.۲۷ ت
Jul 19, 2024
$0.004257
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵۱.۳۸ ت
Jul 19, 2024
$0.004345
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴۲.۰۵ ت
Jul 18, 2024
$0.004188
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵۱.۳۹ ت
Jul 18, 2024
$0.004350
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳۹.۲۴ ت
Jul 18, 2024
$0.004131
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱۸.۴۶ ت
Jul 18, 2024
$0.003774
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱۸.۵۴ ت
Jul 17, 2024
$0.003776
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳۸.۶۹ ت
Jul 17, 2024
$0.004126
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲۵.۵۴ ت
Jul 17, 2024
$0.003893
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲۵.۴۳ ت
Jul 17, 2024
$0.003884
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۱۹.۱۹ ت
Jul 16, 2024
$0.003779
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰۶.۰۹ ت
Jul 16, 2024
$0.003551
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲۴.۲۲ ت
Jul 16, 2024
$0.003879
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰۹.۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.003606
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۴.۷۸ ت
Jul 15, 2024
$0.003522
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۳.۳۸ ت
Jul 15, 2024
$0.003488
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷.۳۹ ت
Jul 15, 2024
$0.003218
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸۹.۱۲ ت
Jul 15, 2024
$0.003232
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸۹.۸۱ ت
Jul 14, 2024
$0.003232
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴.۳۸ ت
Jul 14, 2024
$0.003157
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴.۶۷ ت
Jul 14, 2024
$0.003184
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷.۶۹ ت
Jul 14, 2024
$0.003230
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۳۱ ت
Jul 13, 2024
$0.003185
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷۸.۷۱ ت
Jul 13, 2024
$0.003076
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳.۶۴ ت
Jul 13, 2024
$0.003153
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۰.۸۰ ت
Jul 13, 2024
$0.003434
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۹۳.۳۶ ت
Jul 12, 2024
$0.003305
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۹۸.۹۱ ت
Jul 12, 2024
$0.003381
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵.۷۱ ت
Jul 12, 2024
$0.003500
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰۱.۰۳ ت
Jul 12, 2024
$0.003419
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰۴.۷۱ ت
Jul 11, 2024
$0.003493
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵.۳۰ ت
Jul 11, 2024
$0.003502
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰۱.۶۳ ت
Jul 11, 2024
$0.003425

افزودن تراکنش

Bubble

BUBBLE

  • BUBBLE
  • IRT
  • USD