تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Boring Protocol از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۱۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000400
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۶۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000425
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۸۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000424
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۸۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000386
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000608
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۶۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000609
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۵۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000783
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۷۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000743
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۶۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000728
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۸۲ ت
Jun 22, 2024
$0.000738
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۱.۶۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000703
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۶.۶۲ ت
Jun 16, 2024
$0.000795
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۵.۹۹ ت
Jun 13, 2024
$0.000779
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۷.۹۴ ت
Jun 10, 2024
$0.000811
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۳.۳۷ ت
Jun 07, 2024
$0.000568
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۳.۲۴ ت
Jun 04, 2024
$0.000563
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۰۹ ت
Jun 01, 2024
$0.000528
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۹.۲۵ ت
May 29, 2024
$0.000843
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۳۱ ت
May 26, 2024
$0.000983
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۸۸ ت
May 23, 2024
$0.000989
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳.۲۶ ت
May 20, 2024
$0.000896
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹.۹۱ ت
May 17, 2024
$0.000852
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸.۲۷ ت
May 14, 2024
$0.000814
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲.۶۷ ت
May 11, 2024
$0.000859
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸.۶۶ ت
May 08, 2024
$0.001278
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹.۴۸ ت
May 05, 2024
$0.001137
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸.۷۹ ت
May 02, 2024
$0.001113
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷.۹۶ ت
Apr 29, 2024
$0.001116
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰.۴۱ ت
Apr 26, 2024
$0.000791
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵.۹۴ ت
Apr 23, 2024
$0.000855
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵.۰۲ ت
Apr 20, 2024
$0.000977
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۸.۳۳ ت
Apr 17, 2024
$0.001026
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۷.۸۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000975
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۰۰ ت
Apr 11, 2024
$0.000184
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۴.۶۱ ت
Apr 08, 2024
$0.000228
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۱.۹۶ ت
Apr 05, 2024
$0.000184
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۶۲ ت
Apr 02, 2024
$0.000263
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۲.۰۱ ت
Mar 30, 2024
$0.000354
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۳.۰۵ ت
Mar 27, 2024
$0.000374
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۶۸ ت
Mar 24, 2024
$0.000317
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۰۰ ت
Mar 21, 2024
$0.000342
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۲.۲۸ ت
Mar 18, 2024
$0.000369
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۷۵ ت
Mar 15, 2024
$0.000278
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۹۸ ت
Mar 12, 2024
$0.000267
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۰.۶۹ ت
Mar 09, 2024
$0.000179
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۹.۸۹ ت
Mar 06, 2024
$0.000165
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۰.۴۰ ت
Mar 03, 2024
$0.000175
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۱.۱۱ ت
Feb 29, 2024
$0.000190
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹.۳۶ ت
Feb 26, 2024
$0.000163
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۹.۱۹ ت
Feb 23, 2024
$0.000160