تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت بیت گرت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۹۲ ت
Jul 19, 2024
$0.0000001
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۸۳۰ ت
Jul 16, 2024
$0.0000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۱۳ ت
Jul 13, 2024
$0.0000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۳۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.0000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.0000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۵۶۱ ت
Jul 04, 2024
$0.0000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۱۰۴ ت
Jul 01, 2024
$0.0000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۸۲۴ ت
Jun 28, 2024
$0.0000001
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۵۶۵ ت
Jun 25, 2024
$0.0000001
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۶۷۵ ت
Jun 22, 2024
$0.0000001
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۷۶۳ ت
Jun 19, 2024
$0.0000001
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۲۳۱ ت
Jun 16, 2024
$0.0000001
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۸۲۶ ت
Jun 13, 2024
$0.0000001
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۱۵۸ ت
Jun 10, 2024
$0.0000001
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۰۲۴۸ ت
Jun 07, 2024
$0.0000001
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۷۴۷ ت
Jun 04, 2024
$0.0000001
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۸۵۳ ت
Jun 01, 2024
$0.0000001
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۲۱۱ ت
May 29, 2024
$0.0000001
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۱۶۰ ت
May 26, 2024
$0.0000001
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۱۸۹ ت
May 23, 2024
$0.0000001
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۸۰۰ ت
May 20, 2024
$0.0000001
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۸۷۹ ت
May 17, 2024
$0.0000001
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۷۷۸ ت
May 14, 2024
$0.0000001
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۱۱۴ ت
May 11, 2024
$0.0000001
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۱۵۷ ت
May 08, 2024
$0.0000001
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۴۶۹ ت
May 05, 2024
$0.0000001
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۲۸۰ ت
May 02, 2024
$0.0000001
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۷۴۷ ت
Apr 29, 2024
$0.0000001
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۰۸۴۳ ت
Apr 26, 2024
$0.0000001
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۰۷۵ ت
Apr 23, 2024
$0.0000001
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۱۰۸ ت
Apr 20, 2024
$0.0000001
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۱۲۸۴ ت
Apr 17, 2024
$0.0000001
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۱۶۱۴ ت
Apr 14, 2024
$0.0000001
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۹۸۲ ت
Apr 11, 2024
$0.0000001
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۹۹۹ ت
Apr 08, 2024
$0.0000002
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۷۴۷ ت
Apr 05, 2024
$0.0000002
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۲۱۱ ت
Apr 02, 2024
$0.0000002
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۴۹۱ ت
Mar 30, 2024
$0.0000002
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۹۵۸ ت
Mar 27, 2024
$0.0000002
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۷۲۸ ت
Mar 24, 2024
$0.0000002
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۷۵۶ ت
Mar 21, 2024
$0.0000002
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۱۷۵۳۳ ت
Mar 18, 2024
$0.0000002
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۲۰۰۲۶ ت
Mar 15, 2024
$0.0000003
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۲۰۴۳۶ ت
Mar 12, 2024
$0.0000003
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۱۴۷۰۶ ت
Mar 09, 2024
$0.0000002
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۱۲۵۱۹ ت
Mar 06, 2024
$0.0000002
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۱۲۲۹۵ ت
Mar 03, 2024
$0.0000002
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۸۸۶۰ ت
Feb 29, 2024
$0.0000001
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۸۱۹۸ ت
Feb 26, 2024
$0.0000001
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۸۱۷۹ ت
Feb 23, 2024
$0.0000001