تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت بتا فایننس از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۴۵.۰۱ ت
Jul 16, 2024
$0.059439
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۰۸.۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.058291
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۰۴.۰۹ ت
Jul 10, 2024
$0.066211
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۳۶.۹۷ ت
Jul 07, 2024
$0.069910
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۸۸.۰۳ ت
Jul 04, 2024
$0.085641
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۷۰.۶۹ ت
Jul 01, 2024
$0.088257
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۱۱.۵۱ ت
Jun 28, 2024
$0.091138
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۸۳.۶۴ ت
Jun 25, 2024
$0.042171
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۴۲.۷۳ ت
Jun 22, 2024
$0.042844
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۶۴۹.۸۴ ت
Jun 19, 2024
$0.044744
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳,۴۵۹.۱۸ ت
Jun 16, 2024
$0.058993
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۵۴۹.۹۲ ت
Jun 13, 2024
$0.060194
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۶۳.۶۳ ت
Jun 10, 2024
$0.062039
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۱۲.۱۶ ت
Jun 07, 2024
$0.066607
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۲۷.۱۷ ت
Jun 04, 2024
$0.064855
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴,۱۰۵.۴۷ ت
Jun 01, 2024
$0.069715
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴,۱۲۸.۷۸ ت
May 29, 2024
$0.070715
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۱۹.۳۴ ت
May 26, 2024
$0.070232
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۵۱.۰۴ ت
May 23, 2024
$0.068754
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۳۰.۲۴ ت
May 20, 2024
$0.064486
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۹۱.۸۰ ت
May 17, 2024
$0.064786
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۹۳.۶۳ ت
May 14, 2024
$0.062360
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۶۲.۰۸ ت
May 11, 2024
$0.064658
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۵۲۷.۸۷ ت
May 08, 2024
$0.073607
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۰۸.۵۳ ت
May 05, 2024
$0.075424
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۹۹.۳۴ ت
May 02, 2024
$0.067968
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۵۱۸.۶۰ ت
Apr 29, 2024
$0.074240
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۷۴۱.۰۸ ت
Apr 26, 2024
$0.074408
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۱۴۵.۶۵ ت
Apr 23, 2024
$0.078727
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۷۴۷.۴۳ ت
Apr 20, 2024
$0.071367
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴,۹۳۹.۶۵ ت
Apr 17, 2024
$0.074212
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۶۹۰.۹۷ ت
Apr 14, 2024
$0.067453
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶,۲۱۰.۲۴ ت
Apr 11, 2024
$0.095554
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶,۶۰۲.۴۵ ت
Apr 08, 2024
$0.103343
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶,۱۰۵.۰۸ ت
Apr 05, 2024
$0.094150
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶,۵۱۴.۹۲ ت
Apr 02, 2024
$0.103316
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶,۵۶۴.۵۰ ت
Mar 30, 2024
$0.105844
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵,۹۸۷.۵۱ ت
Mar 27, 2024
$0.097274
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵,۳۶۶.۴۶ ت
Mar 24, 2024
$0.086536
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵,۴۷۵.۵۳ ت
Mar 21, 2024
$0.089322
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵,۹۶۱.۷۶ ت
Mar 18, 2024
$0.098819
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶,۶۲۲.۱۹ ت
Mar 15, 2024
$0.110246
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶,۶۱۵.۴۷ ت
Mar 12, 2024
$0.110927
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶,۱۶۸.۱۳ ت
Mar 09, 2024
$0.103202
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵,۶۱۲.۸۷ ت
Mar 06, 2024
$0.094114
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶,۱۶۲.۷۱ ت
Mar 03, 2024
$0.103961
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴,۸۲۲.۱۰ ت
Feb 29, 2024
$0.082544
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۵۷۴.۵۸ ت
Feb 26, 2024
$0.079769
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴,۵۴۱.۰۳ ت
Feb 23, 2024
$0.079167
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴,۴۵۳.۵۲ ت
Feb 20, 2024
$0.079070