تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Bandot Protocol از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000034
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000033
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000031
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000031
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000031
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000030
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000029
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000029
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000031
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000030
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۷۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000030
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۹ ت
Jun 16, 2024
$0.000033
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۵ ت
Jun 13, 2024
$0.000034
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۵ ت
Jun 10, 2024
$0.000031
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۳ ت
Jun 07, 2024
$0.000031
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۰ ت
Jun 04, 2024
$0.000032
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Jun 01, 2024
$0.000035
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۵ ت
May 29, 2024
$0.000033
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۴ ت
May 26, 2024
$0.000034
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۰ ت
May 23, 2024
$0.000034
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۰ ت
May 20, 2024
$0.000033
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۲ ت
May 17, 2024
$0.000034
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۸ ت
May 14, 2024
$0.000035
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۰ ت
May 11, 2024
$0.000032
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
May 08, 2024
$0.000034
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۲۳ ت
May 05, 2024
$0.000036
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۹ ت
May 02, 2024
$0.000032
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۵۰ ت
Apr 29, 2024
$0.000041
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000037
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۴۰ ت
Apr 23, 2024
$0.000036
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۱۴ ت
Apr 20, 2024
$0.000032
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲.۴۰ ت
Apr 17, 2024
$0.000036
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲.۲۳ ت
Apr 14, 2024
$0.000032
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲.۶۷ ت
Apr 11, 2024
$0.000041
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲.۸۳ ت
Apr 08, 2024
$0.000044
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳.۰۹ ت
Apr 05, 2024
$0.000047
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲.۸۷ ت
Apr 02, 2024
$0.000045
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲.۶۰ ت
Mar 30, 2024
$0.000042
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳.۲۱ ت
Mar 27, 2024
$0.000052
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳.۰۰ ت
Mar 24, 2024
$0.000048
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲.۲۹ ت
Mar 21, 2024
$0.000037
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲.۴۸ ت
Mar 18, 2024
$0.000041
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲.۵۴ ت
Mar 15, 2024
$0.000042
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲.۴۳ ت
Mar 12, 2024
$0.000040
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲.۴۴ ت
Mar 09, 2024
$0.000040
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲.۲۷ ت
Mar 06, 2024
$0.000038
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲.۳۲ ت
Mar 03, 2024
$0.000039
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲.۱۵ ت
Feb 29, 2024
$0.000036
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲.۱۲ ت
Feb 26, 2024
$0.000036
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲.۱۴ ت
Feb 23, 2024
$0.000037