تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Arena Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴۸.۸۱ ت
Jul 19, 2024
$0.007757
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۵۸.۴۳ ت
Jul 16, 2024
$0.007909
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۳۰.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.007358
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۲۴.۸۵ ت
Jul 10, 2024
$0.007205
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۹۹.۶۸ ت
Jul 07, 2024
$0.008244
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۸۰.۰۱ ت
Jul 04, 2024
$0.007774
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰۰.۵۲ ت
Jul 01, 2024
$0.008074
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۹۵.۷۹ ت
Jun 28, 2024
$0.008052
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۰۱.۰۶ ت
Jun 25, 2024
$0.008178
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۹۹.۵۵ ت
Jun 22, 2024
$0.008417
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۸.۹۰ ت
Jun 19, 2024
$0.008762
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۸.۷۰ ت
Jun 16, 2024
$0.009016
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۴۴.۹۰ ت
Jun 13, 2024
$0.009239
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۵.۲۶ ت
Jun 10, 2024
$0.009910
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۲۳.۲۲ ت
Jun 07, 2024
$0.010610
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۶۷.۸۸ ت
Jun 04, 2024
$0.009623
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۷۰.۰۵ ت
Jun 01, 2024
$0.009680
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۵۷۱.۱۰ ت
May 29, 2024
$0.009781
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۶۹.۶۶ ت
May 26, 2024
$0.009954
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۷۸.۳۲ ت
May 23, 2024
$0.010063
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳۲.۵۹ ت
May 20, 2024
$0.008966
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۲.۰۷ ت
May 17, 2024
$0.008920
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۹.۲۹ ت
May 14, 2024
$0.009273
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶۶.۱۴ ت
May 11, 2024
$0.009239
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱۹.۵۶ ت
May 08, 2024
$0.010071
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶۴.۱۸ ت
May 05, 2024
$0.009233
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۷.۳۵ ت
May 02, 2024
$0.008859
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶۸.۲۹ ت
Apr 29, 2024
$0.009337
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰۴.۱۳ ت
Apr 26, 2024
$0.009481
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰۳.۹۳ ت
Apr 23, 2024
$0.009239
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷۹.۶۴ ت
Apr 20, 2024
$0.008713
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۵۶۴.۷۶ ت
Apr 17, 2024
$0.008484
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۶۲.۲۰ ت
Apr 14, 2024
$0.009522
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۸۰.۱۵ ت
Apr 11, 2024
$0.010465
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۵۵.۵۰ ت
Apr 08, 2024
$0.010260
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۶۵.۶۷ ت
Apr 05, 2024
$0.010265
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۳۷.۴۹ ت
Apr 02, 2024
$0.010109
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۷۱.۳۸ ت
Mar 30, 2024
$0.010825
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۳۰.۹۸ ت
Mar 27, 2024
$0.010251
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶۲۱.۸۲ ت
Mar 24, 2024
$0.010027
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۳۸.۰۱ ت
Mar 21, 2024
$0.010407
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۸۰.۶۰ ت
Mar 18, 2024
$0.009623
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۶۴.۷۱ ت
Mar 15, 2024
$0.011066
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۳۶.۷۵ ت
Mar 12, 2024
$0.010677
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۹۷.۸۰ ت
Mar 09, 2024
$0.010002
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۰۹.۰۲ ت
Mar 06, 2024
$0.008535
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۳۸.۱۰ ت
Mar 03, 2024
$0.010764
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۷۲۹.۱۰ ت
Feb 29, 2024
$0.012480
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۵۳.۵۴ ت
Feb 26, 2024
$0.011396
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۳.۵۴ ت
Feb 23, 2024
$0.010522