تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Alpaca City از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۸۷.۳۴ ت
Jul 11, 2024
$0.008298
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۱۱.۳۹ ت
Jul 07, 2024
$0.008443
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۷۳.۹۴ ت
Jul 03, 2024
$0.009309
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۲۵.۲۱ ت
Jun 29, 2024
$0.010205
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱۵.۶۳ ت
Jun 25, 2024
$0.010048
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۲۲.۴۸ ت
Jun 21, 2024
$0.010473
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۲۵.۹۲ ت
Jun 17, 2024
$0.010665
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۷۲.۶۹ ت
Jun 13, 2024
$0.011406
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۹۵.۸۷ ت
Jun 09, 2024
$0.011776
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۲۸.۳۳ ت
Jun 05, 2024
$0.012477
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۵۲.۲۹ ت
Jun 01, 2024
$0.012774
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۳۹.۲۴ ت
May 28, 2024
$0.012806
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۸۵.۲۵ ت
May 24, 2024
$0.013488
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹۹.۷۰ ت
May 20, 2024
$0.011780
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹۲.۸۵ ت
May 16, 2024
$0.011793
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹۳.۲۶ ت
May 12, 2024
$0.013043
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵۶.۳۳ ت
May 08, 2024
$0.012295
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳۸.۰۵ ت
May 04, 2024
$0.011961
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۳.۵۹ ت
Apr 30, 2024
$0.012406
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۹۶.۴۹ ت
Apr 26, 2024
$0.014069
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۸۹.۵۵ ت
Apr 22, 2024
$0.013627
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۳۴.۰۸ ت
Apr 18, 2024
$0.013924
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۵۱.۶۳ ت
Apr 14, 2024
$0.012246
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۷۵.۳۲ ت
Apr 10, 2024
$0.015019
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۴۷.۱۶ ت
Apr 06, 2024
$0.014596
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۱۱.۳۱ ت
Apr 02, 2024
$0.016037
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۳۰.۲۵ ت
Mar 29, 2024
$0.019907
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۰۵.۰۸ ت
Mar 25, 2024
$0.024380
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۵۱.۹۲ ت
Mar 21, 2024
$0.020422
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۴۰.۱۶ ت
Mar 17, 2024
$0.025763
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۰۳.۲۱ ت
Mar 13, 2024
$0.020155
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۱۰.۳۱ ت
Mar 09, 2024
$0.018577
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۷۹.۸۲ ت
Mar 05, 2024
$0.017901
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۸۸۵.۵۸ ت
Mar 01, 2024
$0.014959
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۱۹.۰۹ ت
Feb 26, 2024
$0.014282
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۴۲.۴۰ ت
Feb 22, 2024
$0.014786
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۷۸۹.۶۲ ت
Feb 18, 2024
$0.014100
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۷۲۳.۳۷ ت
Feb 14, 2024
$0.013115
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۷۲۸.۵۱ ت
Feb 10, 2024
$0.013278
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۶۹۹.۳۹ ت
Feb 06, 2024
$0.012638
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۷۱۲.۵۶ ت
Feb 02, 2024
$0.012233
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۸۰۶.۱۴ ت
Jan 29, 2024
$0.014166
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۷۸۸.۶۸ ت
Jan 25, 2024
$0.014204
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۸۴۲.۲۶ ت
Jan 21, 2024
$0.015652
۲۷ دی ۱۴۰۲
۸۶۸.۶۲ ت
Jan 17, 2024
$0.016266
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸۸۱.۸۳ ت
Jan 13, 2024
$0.016807
۱۹ دی ۱۴۰۲
۸۲۹.۰۱ ت
Jan 09, 2024
$0.016113
۱۵ دی ۱۴۰۲
۸۹۶.۲۵ ت
Jan 05, 2024
$0.017381
۱۱ دی ۱۴۰۲
۸۶۱.۴۸ ت
Jan 01, 2024
$0.016828
۰۷ دی ۱۴۰۲
۸۵۳.۴۱ ت
Dec 28, 2023
$0.016866