آرمان عسگری

آرمان عسگری

تحلیلگر تکنیکال بازار کریپتو کارنسی ها و بازار های مالی موازی مشاور سرمایه گذاری در بازارهای مالی کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار