تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت YUMMY از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۹۲۲۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۸۱۹۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۷۶۹۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۸۶۷۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۳۹۲۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۴۳۶۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000003
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۱۳۹۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000003
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۱۱۴۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000003
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۶۸۵۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000003
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۰۲۶۲۷ ت
Jun 19, 2024
$0.000003
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۰۰۱۱۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000003
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۹۳۰۹۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000003
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۸۵۱۹۸ ت
Jun 10, 2024
$0.000004
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۷۷۵۴۵ ت
Jun 07, 2024
$0.000004
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۱۷۳۶۱ ت
Jun 04, 2024
$0.000003
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۱۳۰۲۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000003
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۶۸۰۰۲ ت
May 29, 2024
$0.000004
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۷۳۱۷۳ ت
May 26, 2024
$0.000004
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۸۵۴۴۸ ت
May 23, 2024
$0.000004
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۸۳۵۲۱ ت
May 20, 2024
$0.000004
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۷۷۵۴۸ ت
May 17, 2024
$0.000004
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۸۶۲۷۳ ت
May 14, 2024
$0.000004
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۹۵۹۹۳ ت
May 11, 2024
$0.000004
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۹۰۹۸۳ ت
May 08, 2024
$0.000004
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۹۳۱۷۲ ت
May 05, 2024
$0.000004
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۷۲۹۹۲ ت
May 02, 2024
$0.000004
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۸۰۲۷۸ ت
Apr 29, 2024
$0.000004
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۳۱۸۵۲ ت
Apr 26, 2024
$0.000003
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۳۸۸۵۷ ت
Apr 23, 2024
$0.000003
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۲۶۰۸۵ ت
Apr 20, 2024
$0.000003
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۰۶۹۹۳ ت
Apr 17, 2024
$0.000003
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۰۸۳۸۶ ت
Apr 14, 2024
$0.000002
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۰۴۵۶۱ ت
Apr 11, 2024
$0.000003
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۰۱۲۳۷ ت
Apr 08, 2024
$0.000003
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۱۸۷۶۱۷ ت
Apr 05, 2024
$0.000002
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۱۹۲۵۵۵ ت
Apr 02, 2024
$0.000003
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۱۹۵۸۲۱ ت
Mar 30, 2024
$0.000003
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۱۹۱۷۶۴ ت
Mar 27, 2024
$0.000003
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۱۹۶۲۰۳ ت
Mar 24, 2024
$0.000003
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۱۷۸۸۳۰ ت
Mar 21, 2024
$0.000002
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۱۸۹۰۰۵ ت
Mar 18, 2024
$0.000003
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۱۷۶۲۰۹ ت
Mar 15, 2024
$0.000002
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۲۵۱۰۹۹ ت
Mar 12, 2024
$0.000004
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۲۲۳۹۵۸ ت
Mar 09, 2024
$0.000003
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۱۸۳۹۲۳ ت
Mar 06, 2024
$0.000003
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۱۹۴۹۵۶ ت
Mar 03, 2024
$0.000003
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۱۶۷۴۸۹ ت
Feb 29, 2024
$0.000002
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۱۳۳۸۳۹ ت
Feb 26, 2024
$0.000002
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۱۳۵۸۲۵ ت
Feb 23, 2024
$0.000002
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۱۲۰۷۸۴ ت
Feb 20, 2024
$0.000002