تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت یوبیت توکن از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۵۷۲,۵۵۳.۷۲ ت
Jul 20, 2024
$657.13
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۱۶۲,۸۹۴.۴۲ ت
Jul 15, 2024
$601.07
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۰۹۷,۹۷۴.۸۸ ت
Jul 10, 2024
$595.24
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۰۶۳,۸۵۷.۹۷ ت
Jul 05, 2024
$566.55
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۹۲۸,۹۵۱.۳۵ ت
Jun 30, 2024
$629.79
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۹۸۸,۴۹۵.۸۶ ت
Jun 25, 2024
$620.06
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۹,۶۸۱,۱۸۷.۵۴ ت
Jun 20, 2024
$671.91
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۲,۰۴۷,۱۹۸.۴۷ ت
Jun 15, 2024
$710.52
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۲,۱۳۸,۸۸۰.۵۱ ت
Jun 10, 2024
$713.57
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۴,۴۷۲,۸۳۴.۷۳ ت
Jun 05, 2024
$761.86
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۴,۱۴۱,۰۸۰.۰۴ ت
May 31, 2024
$743.97
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۱,۹۵۵,۱۴۸.۳۶ ت
May 26, 2024
$733.10
۰۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۸۰۶,۶۱۲.۳۶ ت
May 21, 2024
$776.23
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲,۴۹۰,۹۷۲.۴۶ ت
May 16, 2024
$723.28
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱,۷۳۰,۵۷۶.۹۹ ت
May 11, 2024
$681.00
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴,۴۴۶,۰۲۱.۸۵ ت
May 06, 2024
$730.78
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳,۶۷۱,۳۴۱.۶۲ ت
May 01, 2024
$695.24
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷,۲۸۰,۰۶۵.۸۴ ت
Apr 26, 2024
$742.03
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹,۸۲۷,۵۵۸.۹۷ ت
Apr 21, 2024
$767.97
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۹,۴۴۳,۷۶۳.۰۴ ت
Apr 16, 2024
$731.88
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۴,۳۱۱,۵۸۴.۸۹ ت
Apr 11, 2024
$835.67
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۷,۷۷۹,۹۹۸.۳۷ ت
Apr 06, 2024
$736.34
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۸,۶۱۵,۶۸۴.۸۵ ت
Apr 01, 2024
$784.54
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۶,۶۱۲,۸۵۵.۷۴ ت
Mar 27, 2024
$757.28
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۴,۰۴۶,۷۹۴.۱۶ ت
Mar 22, 2024
$710.82
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۲,۲۴۴,۱۳۲.۲۳ ت
Mar 17, 2024
$706.64
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۵,۰۸۴,۹۲۱.۶۸ ت
Mar 12, 2024
$755.97
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۰,۳۹۸,۹۹۲.۶۹ ت
Mar 07, 2024
$671.71
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۰,۷۳۵,۶۲۳.۷۳ ت
Mar 02, 2024
$694.89
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۵,۴۵۶,۸۳۵.۴۷ ت
Feb 26, 2024
$618.28
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۵,۴۵۷,۶۹۷.۸۰ ت
Feb 21, 2024
$625.41
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۴,۷۸۳,۹۶۴.۷۲ ت
Feb 16, 2024
$623.18
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۳۴,۵۳۶,۶۱۲.۴۳ ت
Feb 11, 2024
$627.66
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۹,۵۰۸,۵۰۶.۱۴ ت
Feb 06, 2024
$533.21
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۳۱,۴۸۱,۱۵۴.۸۷ ت
Feb 01, 2024
$537.53
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۱,۰۸۶,۰۹۲.۸۸ ت
Jan 27, 2024
$561.26
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
۲۸,۰۵۰,۱۵۹.۸۰ ت
Jan 22, 2024
$518.62
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۹,۲۷۸,۲۱۹.۴۷ ت
Jan 17, 2024
$548.28
۲۲ دی ۱۴۰۲
۳۶,۸۵۰,۹۸۰.۳۹ ت
Jan 12, 2024
$708.63
۱۷ دی ۱۴۰۲
۳۲,۰۰۹,۴۱۲.۴۰ ت
Jan 07, 2024
$622.00
۱۲ دی ۱۴۰۲
۳۲,۸۵۱,۵۹۷.۱۳ ت
Jan 02, 2024
$644.67
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۹,۷۵۴,۱۷۶.۳۹ ت
Dec 28, 2023
$588.05
۰۲ دی ۱۴۰۲
۳۰,۳۴۱,۴۰۷.۵۳ ت
Dec 23, 2023
$608.73
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۲۸,۴۱۵,۰۵۷.۴۹ ت
Dec 18, 2023
$558.50
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۲۹,۶۸۱,۱۶۵.۶۷ ت
Dec 13, 2023
$584.95
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۳۴,۵۳۷,۷۱۵.۴۵ ت
Dec 08, 2023
$682.96
۱۲ آذر ۱۴۰۲
۳۲,۵۱۳,۷۴۳.۹۰ ت
Dec 03, 2023
$645.16
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۳۰,۷۳۵,۰۶۳.۱۰ ت
Nov 28, 2023
$604.96
۰۲ آذر ۱۴۰۲
۳۰,۸۹۴,۲۰۸.۳۹ ت
Nov 23, 2023
$608.39
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۳۰,۵۰۲,۶۵۱.۶۵ ت
Nov 18, 2023
$591.49

افزودن تراکنش

Yobit Token

YO

  • YO
  • IRT
  • USD