تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت YAY Network از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵.۴۵ ت
Jul 19, 2024
$0.001995
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶.۲۵ ت
Jul 16, 2024
$0.001833
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴.۲۳ ت
Jul 13, 2024
$0.001782
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳.۷۴ ت
Jul 10, 2024
$0.001759
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹.۲۱ ت
Jul 07, 2024
$0.001803
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۵۷ ت
Jul 04, 2024
$0.001887
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۲.۷۷ ت
Jul 01, 2024
$0.001819
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹.۰۲ ت
Jun 28, 2024
$0.001933
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵.۹۶ ت
Jun 25, 2024
$0.002056
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰.۶۸ ت
Jun 22, 2024
$0.002033
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۸.۴۱ ت
Jun 19, 2024
$0.002168
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۷.۴۸ ت
Jun 16, 2024
$0.002515
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۹.۷۷ ت
Jun 13, 2024
$0.002709
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۵.۷۷ ت
Jun 10, 2024
$0.002976
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۹.۹۱ ت
Jun 07, 2024
$0.003573
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۶.۹۱ ت
Jun 04, 2024
$0.003506
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۱.۵۶ ت
Jun 01, 2024
$0.003592
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۳.۱۸ ت
May 29, 2024
$0.003651
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۵.۴۷ ت
May 26, 2024
$0.003590
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۶.۷۳ ت
May 23, 2024
$0.003423
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۴.۹۴ ت
May 20, 2024
$0.003282
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۲.۸۲ ت
May 17, 2024
$0.003294
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۲.۲۳ ت
May 14, 2024
$0.003076
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۲.۶۵ ت
May 11, 2024
$0.003143
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۶.۵۹ ت
May 08, 2024
$0.003033
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۹.۶۱ ت
May 05, 2024
$0.003757
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۰.۶۱ ت
May 02, 2024
$0.003732
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۲.۲۵ ت
Apr 29, 2024
$0.003816
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۰.۰۵ ت
Apr 26, 2024
$0.003924
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۶.۸۲ ت
Apr 23, 2024
$0.004388
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۸.۶۰ ت
Apr 20, 2024
$0.004338
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۰.۳۴ ت
Apr 17, 2024
$0.004362
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۹.۱۷ ت
Apr 14, 2024
$0.004733
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۶۳.۴۴ ت
Apr 11, 2024
$0.005592
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۳.۷۳ ت
Apr 08, 2024
$0.005223
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۶۶.۷۰ ت
Apr 05, 2024
$0.005655
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۵۵.۱۷ ت
Apr 02, 2024
$0.005632
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۶.۴۸ ت
Mar 30, 2024
$0.006392
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۲.۱۵ ت
Mar 27, 2024
$0.006696
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۱.۸۳ ت
Mar 24, 2024
$0.006641
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۸.۷۰ ت
Mar 21, 2024
$0.006177
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۶.۳۷ ت
Mar 18, 2024
$0.006238
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۱۶.۹۷ ت
Mar 15, 2024
$0.006941
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۷۰.۳۱ ت
Mar 12, 2024
$0.007886
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۸۹.۷۵ ت
Mar 09, 2024
$0.006521
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۴.۱۳ ت
Mar 06, 2024
$0.006273
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۵.۷۷ ت
Mar 03, 2024
$0.006170
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۵.۵۳ ت
Feb 29, 2024
$0.005401
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۳.۷۶ ت
Feb 26, 2024
$0.004599
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۵.۷۳ ت
Feb 23, 2024
$0.004458