تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت XTblock از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۹۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000743
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۱۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000779
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000787
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۴۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000820
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۱۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000844
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۸۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000920
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۳۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000941
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۷۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000954
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۵۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000972
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۶۵ ت
Jun 22, 2024
$0.001005
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۷۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000991
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۱.۲۶ ت
Jun 16, 2024
$0.001044
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۲.۱۸ ت
Jun 13, 2024
$0.001054
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۱.۹۵ ت
Jun 10, 2024
$0.001049
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۳۷ ت
Jun 07, 2024
$0.001130
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۹.۱۸ ت
Jun 04, 2024
$0.001172
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۳.۴۶ ت
Jun 01, 2024
$0.001247
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۶.۲۵ ت
May 29, 2024
$0.001306
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۷.۱۶ ت
May 26, 2024
$0.001348
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۸۰.۹۹ ت
May 23, 2024
$0.001409
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱.۸۷ ت
May 20, 2024
$0.001546
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱.۴۸ ت
May 17, 2024
$0.001563
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴.۰۹ ت
May 14, 2024
$0.001588
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۸.۸۸ ت
May 11, 2024
$0.001613
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۱.۱۶ ت
May 08, 2024
$0.001644
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۳.۵۶ ت
May 05, 2024
$0.001695
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵.۸۱ ت
May 02, 2024
$0.001874
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۹.۶۹ ت
Apr 29, 2024
$0.001966
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۸.۸۲ ت
Apr 26, 2024
$0.002021
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۴.۵۶ ت
Apr 23, 2024
$0.002058
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۶.۱۸ ت
Apr 20, 2024
$0.002047
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۱.۴۱ ت
Apr 17, 2024
$0.002124
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۳.۶۲ ت
Apr 14, 2024
$0.002209
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۹.۴۹ ت
Apr 11, 2024
$0.002454
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۸.۱۷ ت
Apr 08, 2024
$0.002475
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۰.۰۲ ت
Apr 05, 2024
$0.002467
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۰.۸۹ ت
Apr 02, 2024
$0.002551
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۰.۸۵ ت
Mar 30, 2024
$0.002593
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۱.۴۰ ت
Mar 27, 2024
$0.002459
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۹.۲۵ ت
Mar 24, 2024
$0.002568
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۴.۸۰ ت
Mar 21, 2024
$0.002525
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۱.۸۸ ت
Mar 18, 2024
$0.002517
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۹.۷۱ ت
Mar 15, 2024
$0.002659
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۹.۵۶ ت
Mar 12, 2024
$0.002675
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۵.۳۱ ت
Mar 09, 2024
$0.002598
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۴.۹۹ ت
Mar 06, 2024
$0.002431
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۱.۲۹ ت
Mar 03, 2024
$0.002383
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۰.۴۱ ت
Feb 29, 2024
$0.002061
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۱.۷۶ ت
Feb 26, 2024
$0.001948
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۸.۴۹ ت
Feb 23, 2024
$0.001891

افزودن تراکنش

XTblock

XTT-B20

  • XTT-B20
  • IRT
  • USD