تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت xFund از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۱۲۲,۲۵۴.۳۶ ت
Jul 19, 2024
$365.10
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۳۳۳,۵۹۹.۵۱ ت
Jul 15, 2024
$364.67
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۶۲۷,۰۰۴.۶۵ ت
Jul 11, 2024
$334.07
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۵۴۳,۱۶۸.۷۱ ت
Jul 07, 2024
$338.96
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۹۰۲,۲۰۳.۰۴ ت
Jul 03, 2024
$290.36
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۳۹۹,۵۹۰.۵۸ ت
Jun 29, 2024
$316.67
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۳۶۸,۷۳۴.۰۵ ت
Jun 25, 2024
$316.14
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۹۰۳,۱۸۲.۷۶ ت
Jun 21, 2024
$351.69
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۳۷۷,۰۷۰.۹۶ ت
Jun 17, 2024
$364.25
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۵۱۳,۳۸۴.۸۳ ت
Jun 13, 2024
$364.78
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۸۹۳,۸۵۶.۷۸ ت
Jun 09, 2024
$370.50
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۰۷۴,۹۸۱.۲۹ ت
Jun 05, 2024
$378.16
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۸۸۴,۲۷۴.۰۶ ت
Jun 01, 2024
$388.60
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۹۵۹,۳۱۷.۲۰ ت
May 28, 2024
$397.72
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۳,۵۶۸,۴۶۸.۷۶ ت
May 24, 2024
$404.83
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳,۳۵۶,۲۱۸.۳۴ ت
May 20, 2024
$393.22
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۶۷۴,۷۶۲.۶۰ ت
May 16, 2024
$385.96
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۰۵۵,۰۱۴.۳۴ ت
May 12, 2024
$395.52
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۸۰۸,۰۰۷.۵۹ ت
May 08, 2024
$403.29
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵,۷۵۹,۷۹۶.۹۴ ت
May 04, 2024
$417.48
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۶۵۱,۷۳۰.۱۷ ت
Apr 30, 2024
$400.52
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶,۱۱۴,۵۰۲.۳۳ ت
Apr 26, 2024
$409.85
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱,۴۴۶,۵۳۸.۹۵ ت
Apr 22, 2024
$481.75
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۳۴۲,۳۷۱.۳۳ ت
Apr 18, 2024
$422.50
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۵,۷۷۶,۷۰۳.۸۶ ت
Apr 14, 2024
$370.65
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۲,۴۴۳,۷۴۰.۶۸ ت
Apr 10, 2024
$499.63
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۱,۴۰۰,۸۹۸.۷۳ ت
Apr 06, 2024
$483.92
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۶,۵۳۰,۰۰۰.۸۸ ت
Apr 02, 2024
$579.30
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۰,۹۹۵,۳۴۷.۳۰ ت
Mar 29, 2024
$663.82
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۱,۷۳۰,۰۵۰.۱۵ ت
Mar 25, 2024
$675.97
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۳,۳۸۰,۱۱۶.۵۱ ت
Mar 21, 2024
$707.65
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۱,۰۲۹,۲۳۸.۹۵ ت
Mar 17, 2024
$519.04
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۴,۲۳۸,۱۸۸.۰۶ ت
Mar 13, 2024
$741.05
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۸,۹۳۳,۹۰۸.۰۸ ت
Mar 09, 2024
$818.73
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۴,۹۳۲,۰۸۶.۶۷ ت
Mar 05, 2024
$744.90
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۸,۴۲۷,۳۵۰.۵۴ ت
Mar 01, 2024
$649.11
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۳,۶۰۹,۴۸۳.۶۳ ت
Feb 26, 2024
$586.06
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۶۵۶,۴۹۶.۳۸ ت
Feb 22, 2024
$502.99
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۵,۵۹۵,۰۲۶.۸۵ ت
Feb 18, 2024
$457.07
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۱,۰۰۲,۱۴۹.۸۶ ت
Feb 14, 2024
$380.78
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۰,۸۴۵,۹۹۸.۴۳ ت
Feb 10, 2024
$379.95
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۱,۲۷۷,۰۳۶.۵۶ ت
Feb 06, 2024
$384.47
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۰,۱۴۳,۵۰۸.۲۳ ت
Feb 02, 2024
$345.82
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۹,۸۳۵,۹۵۱.۰۴ ت
Jan 29, 2024
$348.57
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۹,۱۸۵,۷۶۹.۳۸ ت
Jan 25, 2024
$345.54
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۰,۲۸۰,۹۰۰.۳۹ ت
Jan 21, 2024
$376.90
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۹,۷۸۳,۳۷۳.۳۷ ت
Jan 17, 2024
$370.47
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۹,۶۸۸,۷۵۲.۲۷ ت
Jan 13, 2024
$375.25
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۸,۵۷۴,۵۳۸.۹۹ ت
Jan 09, 2024
$361.03
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۸,۴۰۹,۲۲۶.۲۳ ت
Jan 05, 2024
$357.02

افزودن تراکنش

xFund

XFUND

  • XFUND
  • IRT
  • USD