تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت رپد ان‌اکس‌ام از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

2.9%
$68.30
۳,۹۷۳,۶۸۸ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۸۴ تومان
معاملات روزانه $48,451,262
ارزش بازار $63,449,241
سکه در گردش 928,868 WNXM
ارزش بازار رقیق شده $63,449,241
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۸۷,۳۶۴.۲۳ ت
Jul 11, 2024
$69.60
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۱۴,۸۳۹.۷۴ ت
Jul 07, 2024
$66.29
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۳۳,۸۶۱.۴۷ ت
Jul 03, 2024
$75.15
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۴۰,۷۹۸.۴۳ ت
Jun 29, 2024
$72.49
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۱۶,۱۳۶.۰۲ ت
Jun 25, 2024
$72.08
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۶۹,۴۹۶.۸۳ ت
Jun 21, 2024
$76.88
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۵۴۸,۳۶۶.۱۱ ت
Jun 17, 2024
$77.50
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۴۸۳,۵۰۱.۳۳ ت
Jun 13, 2024
$76.02
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۵۶۱,۱۶۱.۸۷ ت
Jun 09, 2024
$77.18
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۷۱۳,۷۵۰.۵۸ ت
Jun 05, 2024
$80.75
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴,۸۵۸,۱۰۳.۰۶ ت
Jun 01, 2024
$82.49
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۸۳۸,۱۷۱.۰۴ ت
May 28, 2024
$83.81
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۶۱۰,۳۲۰.۲۳ ت
May 24, 2024
$79.19
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۷۰,۷۵۸.۴۵ ت
May 20, 2024
$68.53
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۶۵,۳۵۰.۷۸ ت
May 16, 2024
$64.09
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۲۸,۰۲۱.۳۷ ت
May 12, 2024
$62.94
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۳۱,۲۴۶.۴۰ ت
May 08, 2024
$63.90
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۶۹,۳۲۲.۹۶ ت
May 04, 2024
$65.95
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۲۲۲,۷۸۰.۹۴ ت
Apr 30, 2024
$68.60
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۹۳,۳۷۵.۰۴ ت
Apr 26, 2024
$65.81
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۲۲۰,۱۶۳.۳۵ ت
Apr 22, 2024
$64.65
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴,۱۱۵,۸۳۸.۶۳ ت
Apr 18, 2024
$61.35
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۲۵۳,۲۶۸.۷۷ ت
Apr 14, 2024
$61.15
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۶۶۰,۸۱۷.۸۲ ت
Apr 10, 2024
$71.77
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴,۳۵۶,۴۶۶.۴۴ ت
Apr 06, 2024
$67.13
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۶۶,۶۶۵.۹۱ ت
Apr 02, 2024
$70.83
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴,۵۸۰,۶۲۵.۵۳ ت
Mar 29, 2024
$74.17
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۰۴,۹۰۵.۸۳ ت
Mar 25, 2024
$71.35
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۳۵۹,۴۷۶.۴۹ ت
Mar 21, 2024
$71.11
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۲۱۶,۴۰۵.۵۶ ت
Mar 17, 2024
$70.53
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴,۸۴۲,۱۷۷.۳۸ ت
Mar 13, 2024
$81.11
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴,۸۳۰,۱۰۸.۵۰ ت
Mar 09, 2024
$80.81
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴,۴۸۱,۷۳۶.۰۳ ت
Mar 05, 2024
$74.29
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴,۱۰۸,۹۷۸.۰۷ ت
Mar 01, 2024
$69.40
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳,۶۶۸,۷۷۵.۴۱ ت
Feb 26, 2024
$63.97
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳,۵۱۲,۴۱۳.۹۹ ت
Feb 22, 2024
$61.65
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳,۲۷۷,۵۵۳.۱۰ ت
Feb 18, 2024
$58.52
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳,۰۲۲,۸۵۹.۷۵ ت
Feb 14, 2024
$54.80
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۸۳۳,۹۸۱.۷۶ ت
Feb 10, 2024
$51.65
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲,۶۳۰,۳۵۲.۰۸ ت
Feb 06, 2024
$47.53
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲,۷۹۶,۹۶۱.۷۳ ت
Feb 02, 2024
$48.01
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۷۴۸,۳۴۷.۱۰ ت
Jan 29, 2024
$48.29
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۶۳۱,۳۹۹.۴۲ ت
Jan 25, 2024
$47.39
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۸۵۸,۹۴۸.۸۵ ت
Jan 21, 2024
$53.13
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲,۹۲۵,۸۵۰.۱۷ ت
Jan 17, 2024
$54.79
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲,۸۳۱,۷۲۵.۲۵ ت
Jan 13, 2024
$53.97
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۵۶۵,۱۲۵.۸۵ ت
Jan 09, 2024
$49.85
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲,۵۳۱,۴۸۷.۹۱ ت
Jan 05, 2024
$49.09
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲,۴۸۲,۰۹۲.۵۵ ت
Jan 01, 2024
$48.48
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲,۵۳۲,۱۸۳.۲۱ ت
Dec 28, 2023
$50.04