تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Windoge98 از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۷۲۷.۲۱ ت
Jul 19, 2024
$1.13
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۶,۵۶۰.۶۹ ت
Jul 18, 2024
$1.32
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۲۵۶.۶۵ ت
Jul 17, 2024
$1.24
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۱,۲۴۳.۴۷ ت
Jul 16, 2024
$1.22
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۷,۶۳۱.۳۵ ت
Jul 15, 2024
$1.15
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۰,۵۷۱.۴۷ ت
Jul 14, 2024
$1.21
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۲۹۸.۹۸ ت
Jul 13, 2024
$1.13
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۸,۸۲۵.۴۳ ت
Jul 12, 2024
$1.17
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۸,۵۲۷.۱۵ ت
Jul 11, 2024
$1.16
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۷۴۸.۰۰ ت
Jul 10, 2024
$1.23
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۴۳۱.۶۲ ت
Jul 09, 2024
$0.997601
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۸,۵۷۱.۶۶ ت
Jul 08, 2024
$1.14
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۰۳۰.۸۷ ت
Jul 07, 2024
$1.23
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۴۶۴.۵۴ ت
Jul 06, 2024
$0.912693
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۲۶۲.۸۴ ت
Jul 05, 2024
$0.828296
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۰۰۵.۷۶ ت
Jul 04, 2024
$0.907034
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۶۲۱.۱۶ ت
Jul 03, 2024
$1.08
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۰,۰۸۸.۵۸ ت
Jul 02, 2024
$1.12
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۸,۱۶۱.۶۱ ت
Jul 01, 2024
$1.09
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۷,۷۳۱.۳۶ ت
Jun 30, 2024
$1.09
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۵۳۲.۲۳ ت
Jun 29, 2024
$1.03
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۴۹۵.۵۵ ت
Jun 28, 2024
$1.06
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۹۸۰.۰۴ ت
Jun 27, 2024
$1.05
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۸,۱۷۲.۱۶ ت
Jun 26, 2024
$1.13
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۴۱۶.۹۹ ت
Jun 25, 2024
$1.03
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶۷,۵۸۹.۱۳ ت
Jun 24, 2024
$1.11
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۴۰۲.۱۳ ت
Jun 23, 2024
$1.08
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۷,۴۲۲.۸۳ ت
Jun 22, 2024
$1.13
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۸,۰۱۷.۲۶ ت
Jun 21, 2024
$1.14
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۶,۷۰۴.۱۰ ت
Jun 20, 2024
$1.12
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۲,۹۱۴.۴۸ ت
Jun 19, 2024
$1.06
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۳,۱۱۳.۱۸ ت
Jun 18, 2024
$1.23
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۱,۴۳۹.۶۴ ت
Jun 17, 2024
$1.55
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸۶,۱۸۸.۸۲ ت
Jun 16, 2024
$1.46
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۶,۴۸۶.۷۲ ت
Jun 15, 2024
$1.46
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۹۹,۳۹۲.۲۷ ت
Jun 14, 2024
$1.67
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۵,۵۲۹.۶۵ ت
Jun 13, 2024
$1.95
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۵,۳۷۸.۸۹ ت
Jun 12, 2024
$1.95
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۲,۱۸۰.۳۲ ت
Jun 11, 2024
$2.22
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۷,۳۲۰.۶۲ ت
Jun 10, 2024
$2.15
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۳,۳۸۹.۳۶ ت
Jun 09, 2024
$1.91
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۶,۰۸۳.۴۵ ت
Jun 08, 2024
$1.79
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۰,۹۳۸.۲۲ ت
Jun 07, 2024
$2.39
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۳,۳۳۸.۰۸ ت
Jun 06, 2024
$1.93
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۰,۰۰۱.۳۲ ت
Jun 05, 2024
$1.54
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۸۶,۰۶۱.۳۶ ت
Jun 04, 2024
$1.45
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۹,۷۹۸.۹۷ ت
Jun 03, 2024
$1.34
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۳,۴۴۸.۸۱ ت
Jun 02, 2024
$1.26
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۶,۲۹۳.۵۳ ت
Jun 01, 2024
$1.29
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۸۰,۲۸۰.۳۹ ت
May 31, 2024
$1.35