تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Weirdo از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000058
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000058
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000058
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000057
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000060
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000061
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000060
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000060
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000062
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000070
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000066
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000065
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000061
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000059
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000059
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000057
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000057
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000056
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000056
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000057
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000055
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000051
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000051
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000045
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000048
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000049
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000049
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000051
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000052
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000052
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000051
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000050
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000049
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000047
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000048
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000038
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000041
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000052
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000057
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000060
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000058
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000073
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000075
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000078
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000079
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000085
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000086
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000087
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000085
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000087