تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت WaultSwap از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۵۰۵۵۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000011
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۷۳۱۱۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000011
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۳۲۶۴۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000010
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۲۲۹۳۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000010
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۵۵۴۸۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000010
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۰۰۹۰۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000011
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۳۹۲۰۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000011
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۲۲۶۵۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000011
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۱۳۵۸۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000011
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۴۲۳۴۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000012
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۷۵۶۴۴۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000012
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۷۹۴۹۰۹ ت
Jun 16, 2024
$0.000013
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۲۹۵۸۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000014
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۹۱۱۳۶۸ ت
Jun 10, 2024
$0.000015
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۹۵۷۲۴۲ ت
Jun 07, 2024
$0.000016
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۲۷۹۴۵ ت
Jun 04, 2024
$0.000014
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۷۷۵۵۷۷ ت
Jun 01, 2024
$0.000013
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۷۸۵۰۵۱ ت
May 29, 2024
$0.000013
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۷۷۱۶۲۵ ت
May 26, 2024
$0.000013
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۷۸۵۱۰۹ ت
May 23, 2024
$0.000013
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۷۳۶۳۳ ت
May 20, 2024
$0.000013
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۵۳۱۱۶ ت
May 17, 2024
$0.000012
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۹۲۴۶۲ ت
May 14, 2024
$0.000013
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۳۳۲۶۷ ت
May 11, 2024
$0.000013
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۳۵۰۹۲ ت
May 08, 2024
$0.000013
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۳۳۲۷۶ ت
May 05, 2024
$0.000013
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۸۶۸۲۲ ت
May 02, 2024
$0.000012
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۵۴۶۱۵ ت
Apr 29, 2024
$0.000014
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۹۱۱۰۸۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000014
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۹۳۱۱۳۵ ت
Apr 23, 2024
$0.000014
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۸۱۸۱۶ ت
Apr 20, 2024
$0.000013
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۵۳۷۰۳ ت
Apr 17, 2024
$0.000012
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۳۶۶۴۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000013
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۲۴۰۷۸ ت
Apr 11, 2024
$0.000014
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۸۶۵۲۳ ت
Apr 08, 2024
$0.000013
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۳۷۲۸۳ ت
Apr 05, 2024
$0.000014
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۰۵۸۹۷ ت
Apr 02, 2024
$0.000014
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۴۴۹۷۱ ت
Mar 30, 2024
$0.000015
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۸۶۶۱۷ ت
Mar 27, 2024
$0.000014
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۵۸۸۷۴ ت
Mar 24, 2024
$0.000013
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۳۵۸۷۸ ت
Mar 21, 2024
$0.000013
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۸۶۸۸۸۹ ت
Mar 18, 2024
$0.000014
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱.۳۰ ت
Mar 15, 2024
$0.000021
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۶۹۱۸۲۸ ت
Mar 12, 2024
$0.000011
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۶۶۷۸۴۳ ت
Mar 09, 2024
$0.000011
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۵۹۲۱۹۰ ت
Mar 06, 2024
$0.000009
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۵۷۸۶۴۴ ت
Mar 03, 2024
$0.000009
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۵۸۸۵۸۹ ت
Feb 29, 2024
$0.000010
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۵۶۲۶۱۳ ت
Feb 26, 2024
$0.000009
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۵۴۵۱۷۰ ت
Feb 23, 2024
$0.000009