تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Wanaka Farm از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۹.۴۵ ت
Jul 13, 2024
$0.004608
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷۲.۳۹ ت
Jul 10, 2024
$0.004619
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۸۰.۵۲ ت
Jul 07, 2024
$0.004628
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۸۴.۱۴ ت
Jul 04, 2024
$0.004601
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸۰.۵۹ ت
Jul 01, 2024
$0.004526
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۰۲.۸۰ ت
Jun 28, 2024
$0.004917
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰۴.۶۷ ت
Jun 25, 2024
$0.004973
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۹۵.۳۱ ت
Jun 22, 2024
$0.004976
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۴.۳۱ ت
Jun 19, 2024
$0.005138
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۰.۹۷ ت
Jun 16, 2024
$0.005132
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۳.۷۰ ت
Jun 13, 2024
$0.005149
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۵.۱۸ ت
Jun 10, 2024
$0.004998
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۵.۸۳ ت
Jun 07, 2024
$0.005037
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۷.۴۸ ت
Jun 04, 2024
$0.005041
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۴.۵۲ ت
Jun 01, 2024
$0.005171
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۶.۷۲ ت
May 29, 2024
$0.005253
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۶.۱۴ ت
May 26, 2024
$0.005524
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۶.۲۴ ت
May 23, 2024
$0.005503
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۰.۸۵ ت
May 20, 2024
$0.005401
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۲.۳۱ ت
May 17, 2024
$0.005336
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۱.۶۵ ت
May 14, 2024
$0.005092
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۵.۸۳ ت
May 11, 2024
$0.004990
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۲.۲۸ ت
May 08, 2024
$0.005076
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۳.۶۹ ت
May 05, 2024
$0.005134
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۳.۳۰ ت
May 02, 2024
$0.005070
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۰.۷۹ ت
Apr 29, 2024
$0.005106
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۲.۱۴ ت
Apr 26, 2024
$0.005055
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۹.۳۹ ت
Apr 23, 2024
$0.005039
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۶.۳۹ ت
Apr 20, 2024
$0.005056
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۳.۸۵ ت
Apr 17, 2024
$0.005015
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۵۶.۴۵ ت
Apr 14, 2024
$0.005125
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۰.۳۴ ت
Apr 11, 2024
$0.005082
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۵.۳۸ ت
Apr 08, 2024
$0.005093
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۷.۵۲ ت
Apr 05, 2024
$0.005050
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۷.۲۹ ت
Apr 02, 2024
$0.005031
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۴.۲۰ ت
Mar 30, 2024
$0.005227
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۲.۹۲ ت
Mar 27, 2024
$0.005246
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۴.۸۶ ت
Mar 24, 2024
$0.005399
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۴۴.۲۹ ت
Mar 21, 2024
$0.005616
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۰.۹۰ ت
Mar 18, 2024
$0.005650
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۳.۷۱ ت
Mar 15, 2024
$0.005722
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۲۱.۳۳ ت
Mar 12, 2024
$0.005388
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۲۹.۵۰ ت
Mar 09, 2024
$0.005513
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۰.۲۳ ت
Mar 06, 2024
$0.005537
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۲۱.۴۲ ت
Mar 03, 2024
$0.005422
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۱.۲۱ ت
Feb 29, 2024
$0.005156
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۹.۳۴ ت
Feb 26, 2024
$0.005045
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۷.۵۲ ت
Feb 23, 2024
$0.005012
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۸.۲۶ ت
Feb 20, 2024
$0.005118
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲۸۰.۷۲ ت
Feb 17, 2024
$0.005038