تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت walter از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۶۲.۸۴ ت
Jul 25, 2024
$0.002772
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۱۸۰.۷۶ ت
Jul 24, 2024
$0.003096
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۱۸۳.۸۷ ت
Jul 24, 2024
$0.003162
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۱۵۹.۸۰ ت
Jul 24, 2024
$0.002734
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۱۶۵.۷۲ ت
Jul 24, 2024
$0.002843
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۸۳.۱۴ ت
Jul 23, 2024
$0.003134
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۸۸.۴۹ ت
Jul 23, 2024
$0.003226
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۶۷.۶۴ ت
Jul 23, 2024
$0.002883
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۸۹.۷۱ ت
Jul 23, 2024
$0.003268
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۰۷.۱۶ ت
Jul 22, 2024
$0.003585
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۹۸.۶۷ ت
Jul 22, 2024
$0.003428
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۹۴.۰۲ ت
Jul 22, 2024
$0.003346
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۲۴.۳۳ ت
Jul 22, 2024
$0.003904
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲۵.۷۶ ت
Jul 21, 2024
$0.003919
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶۴.۲۵ ت
Jul 21, 2024
$0.004593
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴۸.۴۳ ت
Jul 21, 2024
$0.004329
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳۹.۰۰ ت
Jul 21, 2024
$0.004166
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۰۶ ت
Jul 20, 2024
$0.004057
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰۶.۷۸ ت
Jul 20, 2024
$0.003604
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹۰.۹۵ ت
Jul 20, 2024
$0.003339
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹۲.۷۵ ت
Jul 20, 2024
$0.003371
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۶.۲۳ ت
Jul 19, 2024
$0.002889
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳.۷۹ ت
Jul 19, 2024
$0.003175
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸.۰۸ ت
Jul 19, 2024
$0.003251
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸.۸۹ ت
Jul 19, 2024
$0.002573
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳۲.۴۰ ت
Jul 18, 2024
$0.002291
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸.۲۵ ت
Jul 18, 2024
$0.002565
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳.۸۶ ت
Jul 18, 2024
$0.002484
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳.۳۱ ت
Jul 18, 2024
$0.002476
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸.۱۰ ت
Jul 17, 2024
$0.002731
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵۷.۵۶ ت
Jul 17, 2024
$0.002723
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶۹.۱۸ ت
Jul 17, 2024
$0.002920
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶۷.۸۸ ت
Jul 17, 2024
$0.002893
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۲۵ ت
Jul 16, 2024
$0.003193
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۲۹ ت
Jul 16, 2024
$0.002211
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲.۴۹ ت
Jul 16, 2024
$0.002465
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۴۸ ت
Jul 16, 2024
$0.002216
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴.۴۰ ت
Jul 15, 2024
$0.001796
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰.۸۵ ت
Jul 15, 2024
$0.002072
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۸.۲۰ ت
Jul 15, 2024
$0.002030
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵.۴۱ ت
Jul 15, 2024
$0.001802
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۹۱ ت
Jul 14, 2024
$0.001429
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۱۶ ت
Jul 14, 2024
$0.001561
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۴۴ ت
Jul 14, 2024
$0.001542
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۳۶ ت
Jul 14, 2024
$0.001658
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۰۴ ت
Jul 13, 2024
$0.001564
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶.۴۲ ت
Jul 13, 2024
$0.001831
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱.۲۶ ت
Jul 13, 2024
$0.001738
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۲۷ ت
Jul 13, 2024
$0.001646
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱.۶۹ ت
Jul 12, 2024
$0.001738

افزودن تراکنش

walter

WALTER

  • WALTER
  • IRT
  • USD