تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Vow از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۶۲۹.۳۴ ت
Jul 16, 2024
$0.511220
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۷۰۳.۵۶ ت
Jul 13, 2024
$0.490952
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۳۱۶.۰۵ ت
Jul 10, 2024
$0.412388
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۲۲۷.۶۰ ت
Jul 07, 2024
$0.399759
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۵۸۰.۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.430473
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۴۹۴.۵۴ ت
Jul 01, 2024
$0.459696
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۳۲۹.۰۷ ت
Jun 28, 2024
$0.460100
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۶۶۵.۹۵ ت
Jun 25, 2024
$0.484223
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۲۸۴.۹۰ ت
Jun 22, 2024
$0.476594
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۵۹۰.۰۵ ت
Jun 19, 2024
$0.499646
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۰۷۷.۵۴ ت
Jun 16, 2024
$0.512949
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۲,۱۵۳.۸۸ ت
Jun 13, 2024
$0.545212
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۲,۲۹۵.۳۰ ت
Jun 10, 2024
$0.546886
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۶,۰۵۲.۳۶ ت
Jun 07, 2024
$0.613813
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۱,۲۱۷.۷۴ ت
Jun 04, 2024
$0.529020
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۹۱۶.۶۸ ت
Jun 01, 2024
$0.524999
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۷,۸۳۳.۷۱ ت
May 29, 2024
$0.647992
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۷,۰۳۳.۶۱ ت
May 26, 2024
$0.647107
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۹,۴۵۸.۶۴ ت
May 23, 2024
$0.686643
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳,۰۴۲.۶۹ ت
May 20, 2024
$0.724673
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲,۵۱۹.۲۹ ت
May 17, 2024
$0.726477
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲,۵۸۸.۸۵ ت
May 14, 2024
$0.719035
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵,۰۴۷.۸۴ ت
May 11, 2024
$0.735144
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳,۵۴۳.۶۲ ت
May 08, 2024
$0.707870
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱,۳۴۸.۸۴ ت
May 05, 2024
$0.676729
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵,۳۹۱.۰۶ ت
May 02, 2024
$0.572819
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰,۷۰۳.۰۳ ت
Apr 29, 2024
$0.340149
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶,۶۱۸.۰۹ ت
Apr 26, 2024
$0.888586
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷,۸۹۵.۳۸ ت
Apr 23, 2024
$0.732787
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵,۴۸۱.۱۸ ت
Apr 20, 2024
$0.683711
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۵,۸۱۵.۰۹ ت
Apr 17, 2024
$0.538079
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۴,۸۴۳.۳۴ ت
Apr 14, 2024
$0.501025
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۴,۳۷۵.۷۶ ت
Apr 11, 2024
$0.528927
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۳,۸۳۲.۲۳ ت
Apr 08, 2024
$0.529551
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵۴,۳۵۰.۴۹ ت
Apr 05, 2024
$0.838173
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۰,۸۲۸.۷۸ ت
Apr 02, 2024
$0.488895
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۴,۴۱۶.۶۸ ت
Mar 30, 2024
$0.554924
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۵۳۹.۴۶ ت
Mar 27, 2024
$0.349936
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۶۵۸.۹۲ ت
Mar 24, 2024
$0.349258
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۵۶۸.۴۲ ت
Mar 21, 2024
$0.351844
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۱,۷۲۱.۹۶ ت
Mar 18, 2024
$0.360052
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۳,۴۳۵.۸۰ ت
Mar 15, 2024
$0.390161
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۳,۸۵۱.۴۸ ت
Mar 12, 2024
$0.399937
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۵,۲۶۳.۶۰ ت
Mar 09, 2024
$0.422697
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۴,۵۳۷.۶۸ ت
Mar 06, 2024
$0.411436
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۵,۵۵۲.۶۳ ت
Mar 03, 2024
$0.431057
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۴,۷۹۲.۳۰ ت
Feb 29, 2024
$0.424394
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۳,۹۸۱.۹۴ ت
Feb 26, 2024
$0.418186
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۴,۴۶۸.۴۲ ت
Feb 23, 2024
$0.426580
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۴,۴۸۰.۶۳ ت
Feb 20, 2024
$0.434643