تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت VIMworld از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000075
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000079
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000068
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000081
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000128
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000134
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000122
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000167
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000166
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹.۶۱ ت
Jun 19, 2024
$0.000162
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۲۵ ت
Jun 16, 2024
$0.000191
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹.۳۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000157
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۱۹ ت
Jun 10, 2024
$0.000172
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۴۲ ت
Jun 07, 2024
$0.000228
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۵۷ ت
Jun 04, 2024
$0.000196
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۷۳ ت
Jun 01, 2024
$0.000233
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۳۹ ت
May 29, 2024
$0.000229
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۱۲ ت
May 26, 2024
$0.000229
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۵۰ ت
May 23, 2024
$0.000322
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۵۹ ت
May 20, 2024
$0.000279
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۹۸ ت
May 17, 2024
$0.000290
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۱۹ ت
May 14, 2024
$0.000290
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۷۸ ت
May 11, 2024
$0.000290
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲.۹۱ ت
May 08, 2024
$0.000372
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴.۵۱ ت
May 05, 2024
$0.000401
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵.۱۳ ت
May 02, 2024
$0.000406
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸.۵۵ ت
Apr 29, 2024
$0.000469
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۴۹ ت
Apr 26, 2024
$0.000494
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴.۴۰ ت
Apr 23, 2024
$0.000526
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷.۰۱ ت
Apr 20, 2024
$0.000556
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۵۲ ت
Apr 17, 2024
$0.000533
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۱.۱۶ ت
Apr 14, 2024
$0.000591
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۵.۱۶ ت
Apr 11, 2024
$0.001002
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۹.۳۹ ت
Apr 08, 2024
$0.000929
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۵.۷۱ ت
Apr 05, 2024
$0.001013
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۳.۹۰ ت
Apr 02, 2024
$0.001013
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۲.۸۵ ت
Mar 30, 2024
$0.001013
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۰.۷۱ ت
Mar 27, 2024
$0.000661
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۷۸.۹۵ ت
Mar 24, 2024
$0.001273
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۴.۸۴ ت
Mar 21, 2024
$0.001547
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۵.۲۷ ت
Mar 18, 2024
$0.002242
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۵.۶۷ ت
Mar 15, 2024
$0.001759
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۸۶.۹۴ ت
Mar 12, 2024
$0.001457
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۹۷.۷۴ ت
Mar 09, 2024
$0.001635
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۸۱.۲۴ ت
Mar 06, 2024
$0.001362
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۳.۹۹ ت
Mar 03, 2024
$0.001416
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۷۵.۸۲ ت
Feb 29, 2024
$0.001297
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۲.۴۵ ت
Feb 26, 2024
$0.001612
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۸۹.۷۷ ت
Feb 23, 2024
$0.001565
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۹۰.۳۳ ت
Feb 20, 2024
$0.001603