تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۷۰
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ونوس از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶۹,۷۶۲.۲۳ ت
Jul 15, 2024
$6.32
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵۳,۳۷۱.۷۸ ت
Jul 11, 2024
$6.01
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵۷,۴۶۰.۳۵ ت
Jul 07, 2024
$5.89
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸۳,۰۳۲.۱۱ ت
Jul 03, 2024
$6.21
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۶۷,۳۲۸.۲۶ ت
Jun 29, 2024
$5.99
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸۴,۹۱۱.۶۷ ت
Jun 25, 2024
$6.28
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰۰,۷۴۰.۵۳ ت
Jun 21, 2024
$6.74
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۸۳,۴۴۸.۱۰ ت
Jun 17, 2024
$8.23
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۶,۶۷۳.۴۱ ت
Jun 13, 2024
$8.93
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۳۷,۵۳۷.۹۵ ت
Jun 09, 2024
$10.78
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۳۹,۵۷۷.۱۳ ت
Jun 05, 2024
$10.95
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۹۶,۹۰۶.۶۰ ت
Jun 01, 2024
$10.13
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۹۰,۴۰۲.۲۶ ت
May 28, 2024
$10.22
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۵۵,۰۰۷.۲۴ ت
May 24, 2024
$9.53
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۳,۷۵۲.۶۴ ت
May 20, 2024
$9.15
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵۴,۴۴۵.۳۷ ت
May 16, 2024
$9.43
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶۶,۰۴۱.۶۳ ت
May 12, 2024
$9.30
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹۰,۰۶۳.۷۸ ت
May 08, 2024
$9.59
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰۰,۸۰۲.۰۸ ت
May 04, 2024
$9.73
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳۲,۹۹۱.۶۵ ت
Apr 30, 2024
$10.28
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷۹,۸۶۵.۹۴ ت
Apr 26, 2024
$10.67
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹۲,۳۸۷.۶۷ ت
Apr 22, 2024
$10.60
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۴۰,۳۳۱.۱۸ ت
Apr 18, 2024
$9.54
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۶۲,۹۲۶.۰۴ ت
Apr 14, 2024
$9.53
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۳۱,۸۶۰.۷۲ ت
Apr 10, 2024
$15.89
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۵۴,۹۸۶.۱۹ ت
Apr 06, 2024
$14.71
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۴۲,۲۸۱.۳۷ ت
Apr 02, 2024
$16.52
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۹۱,۳۰۴.۴۵ ت
Mar 29, 2024
$16.05
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۴۵,۵۱۵.۶۴ ت
Mar 25, 2024
$15.31
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۴۸,۶۰۶.۸۱ ت
Mar 21, 2024
$13.84
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۰۸,۱۵۶.۷۷ ت
Mar 17, 2024
$13.51
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۲۷,۷۶۸.۳۹ ت
Mar 13, 2024
$15.54
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۹۱,۰۶۶.۸۷ ت
Mar 09, 2024
$13.23
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۷۸,۶۵۶.۷۱ ت
Mar 05, 2024
$12.90
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۴۴,۸۰۱.۸۹ ت
Mar 01, 2024
$12.58
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۱۴,۸۱۲.۱۱ ت
Feb 26, 2024
$12.46
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۷۶,۸۹۳.۵۶ ت
Feb 22, 2024
$11.88
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۸۰,۷۰۱.۰۶ ت
Feb 18, 2024
$12.15
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۹۷,۱۲۰.۴۱ ت
Feb 14, 2024
$10.82
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۹۶,۵۵۹.۸۷ ت
Feb 10, 2024
$10.87
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۹۱,۵۴۷.۸۸ ت
Feb 06, 2024
$10.68
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۷۰۳,۴۹۲.۶۹ ت
Feb 02, 2024
$12.07
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۷۲۴,۶۸۷.۲۸ ت
Jan 29, 2024
$12.73
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۴۶,۸۹۹.۹۷ ت
Jan 25, 2024
$11.65
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۵۱,۸۶۸.۷۳ ت
Jan 21, 2024
$12.11
۲۷ دی ۱۴۰۲
۶۴۳,۴۰۸.۰۷ ت
Jan 17, 2024
$12.04
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵۹۶,۵۳۲.۹۲ ت
Jan 13, 2024
$11.36
۱۹ دی ۱۴۰۲
۵۹۶,۵۰۸.۳۳ ت
Jan 09, 2024
$11.59
۱۵ دی ۱۴۰۲
۶۲۹,۱۵۶.۱۸ ت
Jan 05, 2024
$12.20
۱۱ دی ۱۴۰۲
۵۹۵,۵۴۶.۰۴ ت
Jan 01, 2024
$11.63