تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Utility Cjournal از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳۹۱,۵۴۸.۸۶ ت
Jul 22, 2024
$6.81
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸۵,۳۲۴.۸۸ ت
Jul 21, 2024
$6.71
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۸۱,۴۳۹.۷۷ ت
Jul 20, 2024
$6.67
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۶۹,۹۶۷.۲۷ ت
Jul 19, 2024
$6.39
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۷۱,۵۴۶.۶۴ ت
Jul 18, 2024
$6.42
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷۷,۹۹۸.۵۶ ت
Jul 17, 2024
$6.51
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۷۵,۸۶۵.۵۰ ت
Jul 16, 2024
$6.48
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵۶,۲۹۸.۲۶ ت
Jul 15, 2024
$6.09
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۴۴,۰۸۳.۳۵ ت
Jul 14, 2024
$5.92
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۳۸,۶۱۵.۲۴ ت
Jul 13, 2024
$5.79
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳۷,۳۲۵.۸۱ ت
Jul 12, 2024
$5.73
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳۸,۹۲۰.۹۷ ت
Jul 11, 2024
$5.77
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۴۱,۹۹۷.۹۰ ت
Jul 10, 2024
$5.80
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۳۷,۴۲۹.۰۵ ت
Jul 09, 2024
$5.66
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۳۴,۷۸۹.۳۲ ت
Jul 08, 2024
$5.59
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵۲,۷۷۴.۷۱ ت
Jul 07, 2024
$5.82
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۳۸,۳۸۶.۴۸ ت
Jul 06, 2024
$5.67
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵۳,۷۳۹.۳۱ ت
Jul 05, 2024
$5.71
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷۱,۹۲۸.۰۱ ت
Jul 04, 2024
$6.02
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸۲,۴۸۰.۴۵ ت
Jul 03, 2024
$6.20
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹۰,۰۸۵.۲۷ ت
Jul 02, 2024
$6.28
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸۸,۹۹۲.۶۱ ت
Jul 01, 2024
$6.27
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۷۶,۲۹۵.۹۸ ت
Jun 30, 2024
$6.08
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۶۹,۵۰۵.۶۶ ت
Jun 29, 2024
$6.03
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۷۹,۰۸۸.۶۴ ت
Jun 28, 2024
$6.15
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷۰,۲۹۹.۸۸ ت
Jun 27, 2024
$6.07
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۷۲,۸۲۲.۴۵ ت
Jun 26, 2024
$6.18
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶۹,۵۱۶.۱۴ ت
Jun 25, 2024
$6.03
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۸۲,۱۰۰.۴۲ ت
Jun 24, 2024
$6.31
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸۰,۶۳۳.۰۰ ت
Jun 23, 2024
$6.42
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸۰,۲۰۸.۲۹ ت
Jun 22, 2024
$6.40
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸۵,۴۵۹.۷۹ ت
Jun 21, 2024
$6.48
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۳,۴۶۹.۶۹ ت
Jun 20, 2024
$6.49
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۵,۷۰۱.۴۴ ت
Jun 19, 2024
$6.51
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۲,۵۰۷.۱۴ ت
Jun 18, 2024
$6.64
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۰,۹۸۶.۴۳ ت
Jun 17, 2024
$6.66
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۸,۱۰۰.۹۲ ت
Jun 16, 2024
$6.61
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۰,۶۶۸.۷۶ ت
Jun 15, 2024
$6.60
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۵,۴۲۵.۲۳ ت
Jun 14, 2024
$6.67
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۲,۳۷۰.۳۸ ت
Jun 13, 2024
$6.82
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۸,۱۰۸.۷۷ ت
Jun 12, 2024
$6.73
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۲,۱۸۱.۰۷ ت
Jun 11, 2024
$6.94
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۱,۲۷۱.۵۴ ت
Jun 10, 2024
$6.96
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۹,۵۲۱.۱۷ ت
Jun 09, 2024
$6.93
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۹,۹۱۰.۱۷ ت
Jun 08, 2024
$6.93
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۵,۶۱۷.۵۲ ت
Jun 07, 2024
$7.07
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۷,۰۸۰.۰۴ ت
Jun 06, 2024
$7.11
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۲,۱۰۹.۴۰ ت
Jun 05, 2024
$7.05
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۶,۰۲۰.۰۹ ت
Jun 04, 2024
$6.88
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۰,۷۸۳.۳۹ ت
Jun 03, 2024
$6.77

افزودن تراکنش

Utility Cjournal

UCJL

  • UCJL
  • IRT
  • USD