تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Tuzki از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۵۵۲۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000002
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۶۱۵۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000002
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۰۸۰۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000002
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۳۷۷۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000002
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۹۹۳۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000002
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۴۱۰۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000002
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۴۰۲۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۶۰۰۴۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۶۲۶۴۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۰۵۵۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۱۷۱۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۳۹۵۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۵۲۵۲۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۵۶۲۴۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۵۱۷۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۶۳۱۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۵۰۷۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۹۶۶۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۵۴۲۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۴۸۷۱۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000004
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۸۶۱۳۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000004
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۶۴۵۸۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۸۵۸۴۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۸۲۷۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۴۶۷۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۰۵۴۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۶۴۱۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000003
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۸۹۶۸۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000003
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۶۱۶۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000003
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۸۳۹۷۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000003
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۸۶۲۰۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۱۰۰۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۵۷۹۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۵۳۱۹۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۶۱۱۸۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000004
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۵۰۶۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000005
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۵۶۵۵۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000004
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۵۳۵۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000003
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۴۵۰۴۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000004
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۰۸۶۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000003
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۱۷۵۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000003
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۹۳۸۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۸۴۵۱۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۷۹۶۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۳۸۶۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۲۴۸۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۱۸۵۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000003
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۸۵۰۲۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000003
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۹۸۹۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000003
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۹۰۲۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000003