تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Tutter از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000041
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000041
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000041
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000041
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000041
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000041
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000041
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000040
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000040
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000040
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000040
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000040
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000040
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000040
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000040
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000041
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000041
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000040
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000040
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000040
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000039
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000039
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000039
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000040
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000040
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000040
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000042
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000042
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000041
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000041
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000042
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000042
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000042
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000042
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000041
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000042
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000042
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000042
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000042
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000042
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000042
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000042
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000042
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000040
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000040
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000040
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000040
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000040
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000040
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000040