تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TRUMP از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۳ ت
Jul 21, 2024
$0.000017
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۹۶۰۲۲ ت
Jul 20, 2024
$0.000015
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۶۳۹۹۰ ت
Jul 20, 2024
$0.000015
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۷۲۳۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000016
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۶۶۶۹۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000016
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۶۰۵۶۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000014
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۵۶۳۲۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000013
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۵۶۳۵۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000014
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۵۷۸۰۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000014
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000017
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000017
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۴۹۱۵۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000016
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000018
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000020
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000025
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۰۴۸۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000013
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۷۸۸۵۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000013
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۹۹۹۶۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000011
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۲۷۲۹۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000012
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۸۶۴۸۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000013
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۲۸۰۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000014
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۹۷۵۰۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000015
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۴۹۶۰۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000016
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000017
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000018
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000020
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000019
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000020
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000022
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000019
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000017
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000018
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000018
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000019
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000020
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000022
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000025
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000023
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000026
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000028
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000030
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۷ ت
Jun 30, 2024
$0.000030
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000027
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000030
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000028
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000029
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000034
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000031
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000031
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۸ ت
Jun 26, 2024
$0.000029