تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TRUMP از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۷۳ ت
Jul 23, 2024
$0.000000006
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۵۴ ت
Jul 22, 2024
$0.000000004
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۵ ت
Jul 21, 2024
$0.000000003
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۵ ت
Jul 20, 2024
$0.000000003
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۹۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000000003
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۹۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000000003
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000000003
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۷۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000000003
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000000002
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000000002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000000002
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۷۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000000002
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۷۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000000002
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۷۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000000002
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000000002
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000000002
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۲ ت
Jun 27, 2024
$0.000000002
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۹ ت
Jun 26, 2024
$0.000000002
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000000002
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۳ ت
Jun 24, 2024
$0.000000002
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۱ ت
Jun 23, 2024
$0.000000002
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000000002
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۵ ت
Jun 21, 2024
$0.000000002
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000000002
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۱ ت
Jun 19, 2024
$0.000000002
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۳ ت
Jun 18, 2024
$0.000000002
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۶۶ ت
Jun 17, 2024
$0.000000002
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۳ ت
Jun 16, 2024
$0.000000003
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۵ ت
Jun 15, 2024
$0.000000003
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۳ ت
Jun 14, 2024
$0.000000003
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000000003
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۶۶ ت
Jun 12, 2024
$0.000000002
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۷۸ ت
Jun 11, 2024
$0.000000003
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۹۹ ت
Jun 10, 2024
$0.000000003
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۶ ت
Jun 09, 2024
$0.000000003
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۸ ت
Jun 08, 2024
$0.000000003
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۲ ت
Jun 07, 2024
$0.000000003
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۳۵ ت
Jun 06, 2024
$0.000000004
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۶ ت
Jun 05, 2024
$0.000000003
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۶ ت
Jun 04, 2024
$0.000000003

افزودن تراکنش

TRUMP

MAGA

  • MAGA
  • IRT
  • USD