تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Truebit از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۷۵.۳۰ ت
Jul 13, 2024
$0.163778
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۴۲۴.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.159833
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۶۶۸.۷۷ ت
Jul 07, 2024
$0.159536
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۶۲.۵۵ ت
Jul 04, 2024
$0.172684
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۷۱.۱۷ ت
Jul 01, 2024
$0.183448
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۷۶.۶۱ ت
Jun 28, 2024
$0.181522
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۲۱.۷۸ ت
Jun 25, 2024
$0.175006
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۲۱.۷۰ ت
Jun 22, 2024
$0.184028
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۷۷۷.۲۰ ت
Jun 19, 2024
$0.181979
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۹۹۴.۳۰ ت
Jun 16, 2024
$0.187499
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۰۲۶.۱۰ ت
Jun 13, 2024
$0.186963
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۲۴۱.۰۹ ت
Jun 10, 2024
$0.224223
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۷۸۳.۳۴ ت
Jun 07, 2024
$0.200618
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۸۲۶.۸۲ ت
Jun 04, 2024
$0.200419
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۱۰۲.۲۰ ت
Jun 01, 2024
$0.205508
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۹۰۷.۶۱ ت
May 29, 2024
$0.203946
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۳۹۶.۰۰ ت
May 26, 2024
$0.199128
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۲۸۲.۶۹ ت
May 23, 2024
$0.196336
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۵۹۶.۱۷ ت
May 20, 2024
$0.161562
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۵۵۵.۳۷ ت
May 17, 2024
$0.163261
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۷۳۲.۶۲ ت
May 14, 2024
$0.164317
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۴۱۳.۱۳ ت
May 11, 2024
$0.169934
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۸۹۱.۷۷ ت
May 08, 2024
$0.160806
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۳۱۶.۰۰ ت
May 05, 2024
$0.168835
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۴۸۸.۰۶ ت
May 02, 2024
$0.169753
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۰۰۱.۰۶ ت
Apr 29, 2024
$0.197176
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۱۹۹.۰۰ ت
Apr 26, 2024
$0.191456
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۱۰۰.۶۷ ت
Apr 23, 2024
$0.185137
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۷۲۵.۵۱ ت
Apr 20, 2024
$0.191300
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۸۳۰.۷۸ ت
Apr 17, 2024
$0.207791
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۶۹۸.۷۴ ت
Apr 14, 2024
$0.196979
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۱۷۸.۸۵ ت
Apr 11, 2024
$0.233551
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۱۴۰.۹۷ ت
Apr 08, 2024
$0.236990
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۳۹۸.۴۶ ت
Apr 05, 2024
$0.237469
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۸۵۳.۲۵ ت
Apr 02, 2024
$0.251407
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۵۸۰.۶۸ ت
Mar 30, 2024
$0.251218
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۰۲۸.۳۸ ت
Mar 27, 2024
$0.227909
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۵۱۷.۱۹ ت
Mar 24, 2024
$0.201844
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۳۴۷.۲۴ ت
Mar 21, 2024
$0.201419
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۸۷۴.۲۸ ت
Mar 18, 2024
$0.229973
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۲۰۸.۱۲ ت
Mar 15, 2024
$0.236537
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۱۶۹.۳۴ ت
Mar 12, 2024
$0.271124
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۱۶۹.۹۹ ت
Mar 09, 2024
$0.253816
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۰۰۶.۵۰ ت
Mar 06, 2024
$0.268389
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۰,۳۱۸.۳۹ ت
Mar 03, 2024
$0.342758
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۳۴۰.۲۸ ت
Feb 29, 2024
$0.313949
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۳۶۸.۳۵ ت
Feb 26, 2024
$0.320299
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۱۸۴.۹۷ ت
Feb 23, 2024
$0.247299
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۸۳۵.۱۶ ت
Feb 20, 2024
$0.210128
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۹۸۸.۳۳ ت
Feb 17, 2024
$0.197215