تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Time Traveler از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۹۵ ت
Jul 19, 2024
$0.001094
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۷۵ ت
Jul 19, 2024
$0.001170
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۷۷ ت
Jul 19, 2024
$0.001137
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۰۳ ت
Jul 19, 2024
$0.001348
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۲۵ ت
Jul 18, 2024
$0.001319
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۷۷ ت
Jul 18, 2024
$0.001328
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۷۲ ت
Jul 18, 2024
$0.001273
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۲۸ ت
Jul 18, 2024
$0.001387
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۹۰ ت
Jul 17, 2024
$0.001415
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۸۳ ت
Jul 17, 2024
$0.001535
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۶۳ ت
Jul 17, 2024
$0.001547
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۱۰ ت
Jul 17, 2024
$0.001432
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱.۸۵ ت
Jul 16, 2024
$0.001755
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳.۲۳ ت
Jul 16, 2024
$0.001779
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳.۸۲ ت
Jul 16, 2024
$0.001796
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۲۷ ت
Jul 16, 2024
$0.001661
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۰۰ ت
Jul 15, 2024
$0.001513
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۹۰ ت
Jul 15, 2024
$0.001439
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۰۳ ت
Jul 15, 2024
$0.001563
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۱۳ ت
Jul 15, 2024
$0.001574
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۱۹ ت
Jul 14, 2024
$0.001689
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰.۱۹ ت
Jul 14, 2024
$0.002058
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸.۱۶ ت
Jul 14, 2024
$0.001865
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۵۳ ت
Jul 14, 2024
$0.001627
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۷۴ ت
Jul 13, 2024
$0.001147
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۷۲ ت
Jul 13, 2024
$0.001131
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۹۸ ت
Jul 13, 2024
$0.001167
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۵۳ ت
Jul 13, 2024
$0.001291
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۴۸ ت
Jul 12, 2024
$0.001495
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۲۰ ت
Jul 12, 2024
$0.001091
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۴۹ ت
Jul 12, 2024
$0.001097
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۹۴ ت
Jul 12, 2024
$0.001019
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۹۸ ت
Jul 11, 2024
$0.001126
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۹۴ ت
Jul 11, 2024
$0.001107
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۰۹ ت
Jul 11, 2024
$0.001513
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۶۳ ت
Jul 11, 2024
$0.001287
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۶۰ ت
Jul 10, 2024
$0.001456
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۲۳ ت
Jul 10, 2024
$0.001222
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۸۶ ت
Jul 10, 2024
$0.001376
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۵۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000992
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۰۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000660
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۲۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000729
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۰۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000769
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۸۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000786
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۹۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000770
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۷۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000782
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۲۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000720
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۱۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000688
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۳۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000724
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000816