تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت THE BALKAN DWARF از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۹۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000155
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000173
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000179
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000166
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۴ ت
Jul 17, 2024
$0.000185
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000187
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000192
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000212
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000169
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000178
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000172
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000166
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۱۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000157
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000151
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۰۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000154
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000161
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000170
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000165
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000171
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000145
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۳۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000158
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000129
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000137
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000135
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000158
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000164
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000139
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000128
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000132
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۹۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000144
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000136
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۱۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000148
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۲۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000150
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000203
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000202
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۸۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000222
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000198
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000211
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۸۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000221
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۶ ت
Jun 30, 2024
$0.000213
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۸۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000176
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000156
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000184
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۸۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000175
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000142
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000136
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۴ ت
Jun 26, 2024
$0.000136
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۶ ت
Jun 26, 2024
$0.000142
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000139
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000122