تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت سولار از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۰۲۹.۵۷ ت
Jul 20, 2024
$0.262865
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۳۰۱.۸۴ ت
Jul 15, 2024
$0.244475
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۶۰۹.۹۸ ت
Jul 10, 2024
$0.230818
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۶۷۸.۸۹ ت
Jul 05, 2024
$0.221021
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۰۶۰.۲۱ ت
Jun 30, 2024
$0.243645
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۲۹۷.۷۷ ت
Jun 25, 2024
$0.249698
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۴۴۹.۱۳ ت
Jun 20, 2024
$0.244666
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۴۸۱.۶۱ ت
Jun 15, 2024
$0.278511
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۰۹۱.۹۱ ت
Jun 10, 2024
$0.306367
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰,۱۴۲.۲۹ ت
Jun 05, 2024
$0.345058
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۰,۴۲۶.۰۶ ت
May 31, 2024
$0.344270
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰,۹۵۸.۱۸ ت
May 26, 2024
$0.366212
۰۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۸۶۲.۴۸ ت
May 21, 2024
$0.351978
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۵۳۲.۸۴ ت
May 16, 2024
$0.332488
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۹۸۰.۷۵ ت
May 11, 2024
$0.326070
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۰۶۹.۲۲ ت
May 06, 2024
$0.346422
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰,۴۵۵.۸۵ ت
May 01, 2024
$0.325657
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳,۰۶۸.۹۸ ت
Apr 26, 2024
$0.362053
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳,۷۳۵.۱۶ ت
Apr 21, 2024
$0.365820
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۲,۲۱۷.۵۱ ت
Apr 16, 2024
$0.328873
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۵۸۱.۱۶ ت
Apr 11, 2024
$0.455154
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۴۳۷.۰۹ ت
Apr 06, 2024
$0.438245
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۰,۶۸۷.۲۱ ت
Apr 01, 2024
$0.495222
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۰,۷۴۴.۷۸ ت
Mar 27, 2024
$0.499488
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۶,۱۴۵.۸۲ ت
Mar 22, 2024
$0.421938
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۱۶۰.۸۰ ت
Mar 17, 2024
$0.437610
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۱,۶۵۸.۸۷ ت
Mar 12, 2024
$0.530850
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۹۱۷.۴۹ ت
Mar 07, 2024
$0.480812
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۵,۲۱۰.۰۶ ت
Mar 02, 2024
$0.430051
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۱,۳۶۱.۶۲ ت
Feb 26, 2024
$0.372494
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۰,۰۵۲.۷۶ ت
Feb 21, 2024
$0.353698
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۸,۸۶۰.۳۱ ت
Feb 16, 2024
$0.337922
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۷,۹۰۷.۳۶ ت
Feb 11, 2024
$0.325446
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۶,۸۶۲.۸۴ ت
Feb 06, 2024
$0.304710
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۸,۲۴۶.۲۴ ت
Feb 01, 2024
$0.311550
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۸,۳۵۴.۳۶ ت
Jan 27, 2024
$0.331671
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۸,۳۳۹.۶۱ ت
Jan 22, 2024
$0.339085
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۹,۲۶۵.۳۷ ت
Jan 17, 2024
$0.360774
۲۲ دی ۱۴۰۲
۱۹,۵۸۰.۷۴ ت
Jan 12, 2024
$0.376530
۱۷ دی ۱۴۰۲
۱۸,۶۶۰.۰۶ ت
Jan 07, 2024
$0.362598
۱۲ دی ۱۴۰۲
۲۱,۶۲۰.۷۳ ت
Jan 02, 2024
$0.424285
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۱,۹۳۳.۵۵ ت
Dec 28, 2023
$0.433486
۰۲ دی ۱۴۰۲
۱۹,۸۵۲.۸۱ ت
Dec 23, 2023
$0.398303
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹,۲۳۴.۳۰ ت
Dec 18, 2023
$0.378055
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۱۹,۰۴۷.۴۵ ت
Dec 13, 2023
$0.375385
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹,۶۹۷.۱۲ ت
Dec 08, 2023
$0.389498
۱۲ آذر ۱۴۰۲
۱۸,۰۴۴.۸۶ ت
Dec 03, 2023
$0.358061
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷,۰۰۰.۵۷ ت
Nov 28, 2023
$0.334624
۰۲ آذر ۱۴۰۲
۱۷,۲۶۵.۴۶ ت
Nov 23, 2023
$0.340008
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۱۸,۴۴۵.۷۰ ت
Nov 18, 2023
$0.357693

افزودن تراکنش

Solar

SXP

  • SXP
  • IRT
  • USD