تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Success Kid از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۸۹.۴۲ ت
Jul 15, 2024
$0.034120
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۶۴.۵۳ ت
Jul 15, 2024
$0.031889
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۲۰.۹۳ ت
Jul 14, 2024
$0.029470
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۷۳.۳۸ ت
Jul 14, 2024
$0.032242
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۴۷.۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.033522
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۰۷.۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.032622
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۳۲.۸۴ ت
Jul 12, 2024
$0.032859
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۵۱.۴۰ ت
Jul 12, 2024
$0.033188
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۲۱.۹۵ ت
Jul 11, 2024
$0.036197
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۲۱.۳۷ ت
Jul 11, 2024
$0.036123
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۶۹.۴۳ ت
Jul 10, 2024
$0.035021
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۴۵.۹۴ ت
Jul 10, 2024
$0.034698
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۳۱.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.034282
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۶۸.۱۹ ت
Jul 09, 2024
$0.036394
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۶۶.۱۸ ت
Jul 08, 2024
$0.036272
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۴۰.۱۹ ت
Jul 08, 2024
$0.032428
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۳۳.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.035505
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۲۲.۴۶ ت
Jul 07, 2024
$0.036671
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۷۳.۸۵ ت
Jul 06, 2024
$0.040762
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۵۷.۳۷ ت
Jul 06, 2024
$0.032800
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۵۴.۲۴ ت
Jul 05, 2024
$0.034781
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۰۶.۳۶ ت
Jul 05, 2024
$0.035648
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۳۵.۹۰ ت
Jul 04, 2024
$0.037828
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۹۱.۲۷ ت
Jul 04, 2024
$0.040347
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۹۹.۶۲ ت
Jul 03, 2024
$0.037310
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۴۰.۳۶ ت
Jul 03, 2024
$0.039581
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۰۴.۴۰ ت
Jul 02, 2024
$0.043699
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۵۵.۰۴ ت
Jul 02, 2024
$0.044397
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۳۸.۸۹ ت
Jul 01, 2024
$0.045832
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۹۱.۹۴ ت
Jul 01, 2024
$0.043428
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۷۸.۶۵ ت
Jun 30, 2024
$0.041425
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۹۵.۴۳ ت
Jun 30, 2024
$0.038753
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۵۳.۷۲ ت
Jun 29, 2024
$0.039936
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۸۴.۷۱ ت
Jun 29, 2024
$0.038927
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۶۹.۱۱ ت
Jun 28, 2024
$0.040114
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۰۳.۴۰ ت
Jun 28, 2024
$0.042282
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۷۹.۸۸ ت
Jun 27, 2024
$0.038643
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۹۱.۳۳ ت
Jun 27, 2024
$0.037612
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۳۷.۶۰ ت
Jun 26, 2024
$0.038676
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۶۹.۹۸ ت
Jun 26, 2024
$0.040947
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۵۲.۸۹ ت
Jun 25, 2024
$0.036974
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۷۰.۸۵ ت
Jun 25, 2024
$0.041962
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۳۸.۳۱ ت
Jun 24, 2024
$0.044825
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۲۷.۶۴ ت
Jun 24, 2024
$0.045104
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۷۴.۱۶ ت
Jun 23, 2024
$0.044815
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۸۵.۲۵ ت
Jun 23, 2024
$0.047020
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۴۴.۰۰ ت
Jun 22, 2024
$0.047915
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۵۳.۲۶ ت
Jun 22, 2024
$0.048076
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۹۱.۴۶ ت
Jun 21, 2024
$0.046975
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۳۳.۵۱ ت
Jun 21, 2024
$0.047673