تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Stride Staked OSMO از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۷۱۱.۵۸ ت
Jul 16, 2024
$0.650670
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۱۵۹.۹۷ ت
Jul 15, 2024
$0.620175
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۶۷۸.۰۱ ت
Jul 15, 2024
$0.609880
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۱۹۸.۶۳ ت
Jul 14, 2024
$0.602768
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۹۰۷.۳۳ ت
Jul 14, 2024
$0.600783
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۸۱۱.۹۹ ت
Jul 13, 2024
$0.599220
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۶۷۵.۳۲ ت
Jul 13, 2024
$0.593095
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۴۴۵.۴۰ ت
Jul 12, 2024
$0.585587
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۸۵۱.۹۸ ت
Jul 12, 2024
$0.592751
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۹۰۶.۰۷ ت
Jul 11, 2024
$0.612501
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۹۵۳.۳۶ ت
Jul 11, 2024
$0.612222
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۷۰۴.۳۵ ت
Jul 10, 2024
$0.621154
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۹۳۷.۰۹ ت
Jul 10, 2024
$0.626434
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۵۱۷.۸۱ ت
Jul 09, 2024
$0.599502
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۱۸۴.۴۴ ت
Jul 09, 2024
$0.590595
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۸۳۲.۰۵ ت
Jul 08, 2024
$0.600011
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۳۷۰.۳۹ ت
Jul 08, 2024
$0.574477
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۸۵۱.۱۱ ت
Jul 07, 2024
$0.596539
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۲۰۱.۵۴ ت
Jul 07, 2024
$0.597331
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۱۲۱.۲۸ ت
Jul 06, 2024
$0.562231
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۳۷۱.۷۷ ت
Jul 06, 2024
$0.542472
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۶۹۴.۶۴ ت
Jul 05, 2024
$0.527869
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۲۷۰.۵۹ ت
Jul 05, 2024
$0.569863
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۱۴۴.۶۱ ت
Jul 04, 2024
$0.601527
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۵۰۲.۰۲ ت
Jul 04, 2024
$0.623555
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۷۳۶.۴۳ ت
Jul 03, 2024
$0.644700
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۲۳۶.۹۵ ت
Jul 03, 2024
$0.668844
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۵۶۱.۱۵ ت
Jul 02, 2024
$0.671570
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۰۳۲.۸۵ ت
Jul 02, 2024
$0.677359
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۶۳۹.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$0.672245
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۴۶۵.۸۳ ت
Jul 01, 2024
$0.668960
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۸۱۷.۱۴ ت
Jun 30, 2024
$0.655718
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۸۸۹.۵۴ ت
Jun 30, 2024
$0.645336
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۵۹۰.۰۹ ت
Jun 29, 2024
$0.660640
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۸۲۲.۴۰ ت
Jun 29, 2024
$0.650050
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۹۶۵.۸۲ ت
Jun 28, 2024
$0.665894
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۵۳۱.۴۴ ت
Jun 28, 2024
$0.674523
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۴۵۳.۳۶ ت
Jun 27, 2024
$0.656854
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۱۰۵.۲۶ ت
Jun 27, 2024
$0.658326
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۳۰۸.۶۱ ت
Jun 26, 2024
$0.666925
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۰۵۰.۷۶ ت
Jun 26, 2024
$0.680538
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۳۷۸.۲۴ ت
Jun 25, 2024
$0.679094
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۰۵۲.۱۱ ت
Jun 25, 2024
$0.670074
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۵۲۳.۶۶ ت
Jun 24, 2024
$0.646990
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۸۷۱.۹۸ ت
Jun 24, 2024
$0.659324
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۷۳۱.۱۸ ت
Jun 23, 2024
$0.682607
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۲۴۹.۵۵ ت
Jun 23, 2024
$0.679495
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۴۹۷.۸۸ ت
Jun 22, 2024
$0.682305
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۵۱۳.۱۰ ت
Jun 22, 2024
$0.682636
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۲۸۶.۵۴ ت
Jun 21, 2024
$0.694784