تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت استرتیس از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۵۴.۹۷ ت
Jul 15, 2024
$0.047118
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۴۶.۰۲ ت
Jul 01, 2024
$0.047527
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۲۴۳.۳۱ ت
Jun 17, 2024
$0.055265
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۴۲۲.۳۴ ت
Jun 03, 2024
$0.074762
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۴۹.۶۷ ت
May 20, 2024
$0.078282
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۲۱۴.۹۲ ت
May 06, 2024
$0.085744
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۰۵۳.۱۰ ت
Apr 22, 2024
$0.092733
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۷,۴۱۷.۳۰ ت
Apr 08, 2024
$0.116097
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۹,۳۶۵.۱۶ ت
Mar 25, 2024
$1.44
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۹۰,۵۰۶.۵۴ ت
Mar 11, 2024
$1.52
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۵,۵۰۳.۴۶ ت
Feb 26, 2024
$1.14
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۵۱,۶۴۶.۷۶ ت
Feb 12, 2024
$0.939929
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۰,۴۰۸.۱۷ ت
Jan 29, 2024
$0.885822
۲۵ دی ۱۴۰۲
۵۵,۷۸۷.۶۵ ت
Jan 15, 2024
$1.04
۱۱ دی ۱۴۰۲
۵۰,۰۲۷.۰۱ ت
Jan 01, 2024
$0.977242
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۶۱,۴۱۴.۵۱ ت
Dec 18, 2023
$1.20
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۵۴,۵۴۹.۱۳ ت
Dec 04, 2023
$1.07
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۴۸,۳۴۱.۰۲ ت
Nov 20, 2023
$0.951454
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۴۳,۸۶۸.۷۲ ت
Nov 06, 2023
$0.849633
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۳۳,۱۷۸.۰۷ ت
Oct 23, 2023
$0.654664
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۳۳,۷۲۳.۲۰ ت
Oct 09, 2023
$0.638908
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۲۱,۹۵۲.۴۹ ت
Sep 25, 2023
$0.438217
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۱۹,۹۰۵.۲۹ ت
Sep 11, 2023
$0.401518
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۰,۰۶۷.۱۷ ت
Aug 28, 2023
$0.409609
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۲۳,۲۲۹.۸۹ ت
Aug 14, 2023
$0.471232
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۲۳,۶۵۱.۰۴ ت
Jul 31, 2023
$0.479095
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۲۴,۰۴۱.۸۱ ت
Jul 17, 2023
$0.492478
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۲۳,۵۸۶.۵۲ ت
Jul 03, 2023
$0.469851
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۱۹,۶۸۵.۸۳ ت
Jun 19, 2023
$0.404359
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۲۳,۷۸۶.۳۴ ت
Jun 05, 2023
$0.466188
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۲۴,۷۴۴.۷۸ ت
May 22, 2023
$0.474620
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۷,۵۶۱.۱۸ ت
May 08, 2023
$0.516088
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۹,۰۳۲.۷۷ ت
Apr 24, 2023
$0.561063
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۳۰,۴۱۲.۹۳ ت
Apr 10, 2023
$0.604258
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۲۹,۰۶۲.۸۹ ت
Mar 27, 2023
$0.550162
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۲۲,۰۲۱.۵۵ ت
Mar 13, 2023
$0.491366
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۲۷,۰۷۸.۰۰ ت
Feb 27, 2023
$0.628376
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۲۴,۴۰۵.۹۸ ت
Feb 13, 2023
$0.562181
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۲۵,۶۹۲.۳۰ ت
Jan 30, 2023
$0.588517
۲۶ دی ۱۴۰۱
۱۹,۷۵۴.۳۶ ت
Jan 16, 2023
$0.490365
۱۲ دی ۱۴۰۱
۱۵,۱۰۰.۸۱ ت
Jan 02, 2023
$0.389608
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۱۶,۷۵۸.۷۳ ت
Dec 19, 2022
$0.431570
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۱۷,۴۱۵.۴۱ ت
Dec 05, 2022
$0.485785
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۱۵,۳۵۹.۲۹ ت
Nov 21, 2022
$0.436343
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۱۹,۶۸۶.۸۱ ت
Nov 07, 2022
$0.559570
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۱۷,۲۰۹.۶۲ ت
Oct 24, 2022
$0.525132
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۱۹,۰۹۹.۸۹ ت
Oct 10, 2022
$0.587761
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۱۶,۲۳۰.۵۲ ت
Sep 26, 2022
$0.512311
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۱۹,۰۲۵.۶۵ ت
Sep 12, 2022
$0.614206
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۱۷,۶۳۰.۰۷ ت
Aug 29, 2022
$0.580891

افزودن تراکنش

Stratis [Old]

STRAX

  • STRAX
  • IRT
  • USD