تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت StarHeroes از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۳,۲۸۲.۴۷ ت
Jul 25, 2024
$0.055764
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۳,۳۵۷.۳۷ ت
Jul 25, 2024
$0.057165
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۳,۵۳۲.۳۴ ت
Jul 24, 2024
$0.060746
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۳,۴۶۵.۰۹ ت
Jul 24, 2024
$0.059452
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳,۵۵۹.۹۸ ت
Jul 23, 2024
$0.060937
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳,۴۳۱.۳۲ ت
Jul 23, 2024
$0.059114
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۶۳۰.۹۲ ت
Jul 22, 2024
$0.062649
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۷۷۲.۶۱ ت
Jul 22, 2024
$0.065655
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۷۶.۳۷ ت
Jul 21, 2024
$0.065648
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۱۶.۱۰ ت
Jul 21, 2024
$0.066528
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۷۳.۰۹ ت
Jul 20, 2024
$0.069247
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۹۷.۴۹ ت
Jul 20, 2024
$0.069913
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۴۸.۵۵ ت
Jul 19, 2024
$0.066491
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۱۴.۶۹ ت
Jul 19, 2024
$0.065938
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۶۵.۳۰ ت
Jul 18, 2024
$0.073804
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۸۸.۳۷ ت
Jul 18, 2024
$0.072371
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۲۸.۶۵ ت
Jul 17, 2024
$0.085197
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۶۵.۳۲ ت
Jul 17, 2024
$0.085567
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۲۱.۵۶ ت
Jul 16, 2024
$0.088270
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۰۹.۲۶ ت
Jul 16, 2024
$0.093330
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۱۹.۴۸ ت
Jul 15, 2024
$0.089518
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۷۶.۵۴ ت
Jul 15, 2024
$0.088534
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۵۰.۲۵ ت
Jul 14, 2024
$0.091621
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۰۷.۱۶ ت
Jul 14, 2024
$0.091340
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۰۴.۰۸ ت
Jul 13, 2024
$0.091299
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۳۲.۰۳ ت
Jul 13, 2024
$0.087779
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۲۱.۳۲ ت
Jul 12, 2024
$0.087064
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۹۴.۱۲ ت
Jul 12, 2024
$0.090040
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۸۶.۲۴ ت
Jul 11, 2024
$0.093586
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۴۹.۱۴ ت
Jul 11, 2024
$0.096195
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۱۳.۵۲ ت
Jul 10, 2024
$0.096691
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۰۴.۵۰ ت
Jul 10, 2024
$0.098441
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۰۱.۲۹ ت
Jul 09, 2024
$0.099607
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۴۰.۵۹ ت
Jul 09, 2024
$0.099717
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۳۸.۸۸ ت
Jul 08, 2024
$0.104470
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۳۲.۶۹ ت
Jul 08, 2024
$0.099160
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۸۷.۲۵ ت
Jul 07, 2024
$0.102951
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۰۹.۸۹ ت
Jul 07, 2024
$0.105764
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۳۴.۷۱ ت
Jul 06, 2024
$0.109323
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۷۷.۷۱ ت
Jul 06, 2024
$0.105199
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۲۰.۹۵ ت
Jul 05, 2024
$0.103669
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۳۸.۲۲ ت
Jul 05, 2024
$0.104021
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۱۱.۳۸ ت
Jul 04, 2024
$0.103827
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۸۵.۳۷ ت
Jul 04, 2024
$0.106652
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۷۵.۶۸ ت
Jul 03, 2024
$0.109931
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۲۱.۱۸ ت
Jul 03, 2024
$0.123612
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۳۶.۲۲ ت
Jul 02, 2024
$0.120159
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۲۱۴.۹۲ ت
Jul 02, 2024
$0.132383
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۸۳۲.۶۳ ت
Jul 01, 2024
$0.142597
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۵۸۱.۹۳ ت
Jul 01, 2024
$0.138450

افزودن تراکنش

StarHeroes

STAR

  • STAR
  • IRT
  • USD