تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SPONGE از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

4.19%
$0.000099
۵ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۲۰۷ تومان
معاملات روزانه $7,892
ارزش بازار $14,870,501
عرضه کل 150,000,000,000 SPONGE
ارزش بازار رقیق شده $14,870,501
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000099
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000095
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000096
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000099
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000096
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000095
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000100
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000100
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000100
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000100
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000107
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000104
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000106
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000103
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000106
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000106
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000099
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000102
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000106
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000102
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000108
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000112
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000115
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000110
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000099
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000095
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000098
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000103
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000098
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000099
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000104
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000102
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۷ ت
Jun 27, 2024
$0.000108
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000112
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۸ ت
Jun 26, 2024
$0.000118
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۷ ت
Jun 26, 2024
$0.000117
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000119
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000113
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۶ ت
Jun 24, 2024
$0.000110
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۵ ت
Jun 24, 2024
$0.000110
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۸ ت
Jun 23, 2024
$0.000111
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۱ ت
Jun 23, 2024
$0.000103
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000107
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000107
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۷ ت
Jun 21, 2024
$0.000112
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۰ ت
Jun 21, 2024
$0.000104
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۷.۰۵ ت
Jun 20, 2024
$0.000119
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۷.۲۰ ت
Jun 20, 2024
$0.000121
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶.۸۷ ت
Jun 19, 2024
$0.000116
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶.۹۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000117