تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Spiderswap از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱,۳۰۹.۸۴ ت
Jul 23, 2024
$0.022421
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱,۳۴۵.۳۳ ت
Jul 23, 2024
$0.023177
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۲۹۲.۷۸ ت
Jul 22, 2024
$0.022306
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۳۰۲.۵۱ ت
Jul 22, 2024
$0.022667
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۵.۵۵ ت
Jul 21, 2024
$0.021490
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۴۷.۶۸ ت
Jul 21, 2024
$0.023494
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۲۸.۱۲ ت
Jul 20, 2024
$0.023147
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۴۸.۸۹ ت
Jul 20, 2024
$0.023591
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۸۲.۱۳ ت
Jul 19, 2024
$0.022151
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۷.۷۰ ت
Jul 19, 2024
$0.022085
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۷.۸۲ ت
Jul 18, 2024
$0.022110
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۴.۳۳ ت
Jul 18, 2024
$0.021501
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۲۵.۷۲ ت
Jul 17, 2024
$0.022916
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۰۸.۹۸ ت
Jul 17, 2024
$0.022557
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۲.۲۵ ت
Jul 16, 2024
$0.021927
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۲.۰۷ ت
Jul 16, 2024
$0.021775
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۹.۰۸ ت
Jul 15, 2024
$0.020736
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۷.۶۸ ت
Jul 15, 2024
$0.019971
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۸.۱۲ ت
Jul 14, 2024
$0.019490
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۰.۰۱ ت
Jul 14, 2024
$0.018932
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۳.۱۸ ت
Jul 13, 2024
$0.018644
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۷.۵۰ ت
Jul 13, 2024
$0.018600
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۰.۰۸ ت
Jul 12, 2024
$0.017851
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۹.۳۰ ت
Jul 12, 2024
$0.017846
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۶.۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.018539
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۴.۸۴ ت
Jul 11, 2024
$0.018813
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۸.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.018078
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۶.۷۷ ت
Jul 10, 2024
$0.017922
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۷.۶۲ ت
Jul 09, 2024
$0.018020
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۳.۰۴ ت
Jul 09, 2024
$0.017676
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۴.۵۱ ت
Jul 08, 2024
$0.017992
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۴.۷۸ ت
Jul 08, 2024
$0.017128
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۲.۳۱ ت
Jul 07, 2024
$0.018341
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۲۰.۶۸ ت
Jul 07, 2024
$0.018504
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۰.۹۱ ت
Jul 06, 2024
$0.018305
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۴.۶۵ ت
Jul 06, 2024
$0.017338
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۱.۷۹ ت
Jul 05, 2024
$0.016820
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۴.۹۱ ت
Jul 05, 2024
$0.016397
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۱.۶۲ ت
Jul 04, 2024
$0.018001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۰.۸۸ ت
Jul 04, 2024
$0.018962
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۹.۵۲ ت
Jul 03, 2024
$0.019461
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۹.۲۵ ت
Jul 03, 2024
$0.020588
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۰.۹۹ ت
Jul 02, 2024
$0.019891
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۴.۵۷ ت
Jul 02, 2024
$0.019734
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۸.۱۹ ت
Jul 01, 2024
$0.019505
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۱.۴۵ ت
Jul 01, 2024
$0.019221
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۶.۱۷ ت
Jun 30, 2024
$0.018734
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۰.۶۱ ت
Jun 30, 2024
$0.018938
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۲.۰۷ ت
Jun 29, 2024
$0.018913
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۸.۳۰ ت
Jun 29, 2024
$0.018581

افزودن تراکنش

Spiderswap

SPDR

  • SPDR
  • IRT
  • USD