تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Sonic The Goat از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

6.53%
$0.000003
۰.۱ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۲۰۷ تومان
معاملات روزانه $10,252
ارزش بازار $3,039,001
سکه در گردش 886,102,835,021 GOAT
ارزش بازار رقیق شده $3,431,683
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۹۳۰۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۵۵۸۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۳۸۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۶۵۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۶۰۳۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۲۷۹۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۳۱۴۱۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۳۰۸۹۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۳۵۲۳۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000004
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۳۰۳۷۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۲۷۹۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۳۰۷۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۴۵۳۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۹۵۱۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۷۷۵۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۸۱۹۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۶۴۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۶۶۸۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۱۹۹۶۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۱۵۹۲۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۱۵۸۳۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۱۹۶۰۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000002
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۱۱۱۶۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۱۱۵۶۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۱۳۷۵۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۰۹۲۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۴۷۲۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۵۳۵۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۴۳۰۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۶۱۱۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۲۲۳۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۲۱۶۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۵۴۹۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۰۰۹۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۳۲۴۵۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000003
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۳۷۶۵۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۴۶۵۷۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۴۹۹۳۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000004
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۵۲۵۱۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000004
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۶۱۵۱۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000004
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۷۰۱۶۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000004
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۸۱۰۵۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000004
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۳۳۴۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000004
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۹۹۲۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000004
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۸۹۹۹۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000004
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۱۳۰۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000004
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۱۹۶۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000004
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۸۹۲۴۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000004
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۸۹۵۵۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000004
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۹۷۵۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000004