تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Solpad Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000047
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000047
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000048
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000048
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000048
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000048
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000047
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۱ ت
Jun 22, 2024
$0.000047
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲.۸۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000047
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲.۸۸ ت
Jun 16, 2024
$0.000049
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳.۰۳ ت
Jun 13, 2024
$0.000051
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳.۱۷ ت
Jun 10, 2024
$0.000053
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳.۲۶ ت
Jun 07, 2024
$0.000055
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳.۲۳ ت
Jun 04, 2024
$0.000054
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳.۳۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000057
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳.۳۳ ت
May 29, 2024
$0.000057
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳.۲۳ ت
May 26, 2024
$0.000056
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳.۴۷ ت
May 23, 2024
$0.000060
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۵۲ ت
May 20, 2024
$0.000059
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۴۰ ت
May 17, 2024
$0.000058
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۳۱ ت
May 14, 2024
$0.000055
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۴۵ ت
May 11, 2024
$0.000056
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۴۷ ت
May 08, 2024
$0.000056
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۵۲ ت
May 05, 2024
$0.000057
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۴۵ ت
May 02, 2024
$0.000055
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۴۸ ت
Apr 29, 2024
$0.000057
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۷۳ ت
Apr 26, 2024
$0.000058
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۰۹ ت
Apr 23, 2024
$0.000062
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۰۲ ت
Apr 20, 2024
$0.000060
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴.۰۳ ت
Apr 17, 2024
$0.000060
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴.۲۹ ت
Apr 14, 2024
$0.000061
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴.۷۹ ت
Apr 11, 2024
$0.000073
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴.۷۵ ت
Apr 08, 2024
$0.000074
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴.۷۹ ت
Apr 05, 2024
$0.000073
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴.۷۹ ت
Apr 02, 2024
$0.000076
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵.۰۶ ت
Mar 30, 2024
$0.000081
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵.۳۸ ت
Mar 27, 2024
$0.000087
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵.۰۲ ت
Mar 24, 2024
$0.000081
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵.۳۳ ت
Mar 21, 2024
$0.000086
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵.۱۱ ت
Mar 18, 2024
$0.000084
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴.۷۷ ت
Mar 15, 2024
$0.000079
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴.۱۰ ت
Mar 12, 2024
$0.000068
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴.۰۱ ت
Mar 09, 2024
$0.000067
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳.۸۹ ت
Mar 06, 2024
$0.000065
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳.۹۹ ت
Mar 03, 2024
$0.000067
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳.۷۵ ت
Feb 29, 2024
$0.000064
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳.۵۵ ت
Feb 26, 2024
$0.000061
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳.۵۱ ت
Feb 23, 2024
$0.000061
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۳.۵۶ ت
Feb 20, 2024
$0.000063
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۳.۵۳ ت
Feb 17, 2024
$0.000063